TPZP - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

OTWARCIE WYSTAWY ORAZ SESJA POPULARNONAUKOWA O POWSTANIU STYCZNIOWYM

Burmistrz Miasta Przasnysza
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Oddział Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

zapraszają

w dniu 1 lutego 2013 r. o godz. 18.00 do Ratusza (Rynek 1)
na sesję popularnonaukową
i otwarcie wystawy

Obraz Powstania Styczniowego w prasie europejskiej
ze zbiorów Waldemara Krzyżewskiego

PROGRAM SESJI:
* dr Radosław Waleszczak – Powstanie Styczniowe 1863 – 1864.
* dr Waldemar Krzyżewski – Biżuteria patriotyczna okresu zaborów.
* Wiesław Łaskarzewski – Najciekawsza bitwa Powstania Styczniowego na północnym Mazowszu.
* Piotr Kaszubowski – Powstanie Styczniowe w malarstwie Artura Grottgera.

Zadanie publiczne pn. „Przygotowanie wystawy upamiętniającej 150-lecie wybuchu Powstania Styczniowego” jest współfinansowane przez Powiat Przasnyski.

REKONSTRUKCJA OBOZOWISKA POWSTAŃCZEGO

Miasto Przasnysz oraz
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

zapraszają na

Obchody 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

w dniu 26 stycznia 2013 r. (sobota)

* godz. 16.00 Msza św. w intencji Ojczyzny: Kościół farny
* godz.17.00 Procesja historyczna na Rynek Miejski
* godz.17.15 Rekonstrukcja obozowiska powstańców: Koło Historyczne TPZP 14 PSS

Podczas uroczystości wystąpi Przasnyski Chór Męski

OBCHODY 150. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej zaprasza na uroczystości 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego w dniu 22 stycznia (wtorek). W programie uroczystości ok. godz. 19.00 krótkie wystąpienie przed pomnikiem Stefana Cieleckiego "Orlika", następnie przejście chodnikiem ulicą Orlika na cmentarz parafialny, gdzie zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze na grobach powstańców: "Orlika" i Palemona Nowickiego oraz ks. Fortunata Jajko.

SPOTKANIE OPŁATKOWE ŚRODOWISKA WARSZAWSKIEGO TPZP

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej Środowisko Warszawskie

zaprasza na tradycyjne

SPOTKANIE OPŁATKOWE

które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2013 r. (czwartek) o godz. 15.00
w Restauracji u Siwka "MAZURSKA"
ul. Poligonowa 30/róg ul. Ostrobramskiej parking "Koara" bezpłatny

ZDROWYCH, SPOKOJNYCH, PRAWDZIWYCH
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
ORAZ WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO
W NOWYM ROKU 2013

ŻYCZY

PREZES I ZARZĄD
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI PRZASNYSKIEJ

SPOTKANIE NOWOROCZNE TPZP

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
zaprasza wszystkich członków i sympatyków
na Spotkanie Noworoczne w dniu 7 stycznia 2013 r.

W programie m. in.
* Prezentacja dorobku TPZP w 2012 r.
* Koncert świąteczny Carmen Azuar i Tomasza Kaszubowskiego.
* Debata "Rok 2012 po przasnysku" z udziałem przedstawicieli prasy lokalnej. Prowadzący - Mariusz Bondarczuk.
* Wręczenie statuetki ''Kaliope'' Annie Gajdzińskiej.

Spotkanie odbędzie się w Miejskim Domu Kultury (Klub Otwartego Umysłu) o godz. 17.00.

Spotkanie ma charakter składkowy: koszt 10 zł od osoby. Wszystkich chętnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa i wpłaty do 4 stycznia 2013 r. w siedzibie Muzeum Historycznego (kontakt tel. 752 28 66; 798 041 801). Wpłat można dokonać również na konto TPZP w Banku Społdzielczym w Przasnyszu: 48 8924 0007 0000 1081 2001 0001 (tytuł przelewu: SPOTKANIE NOWOROCZNE).

70. ROCZNICA EGZEKUCJI POLSKICH PATRIOTÓW

Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

zapraszają w dniu
17 grudnia 2012 r. o godz. 13.30

na IX spotkanie muzealne z cyklu "Przasnyskie portrety"

zorganizowane w związku z 70. rocznicą egzekucji przywódców Obwodu Przasnysz ZWZ-AK.

Prelekcję wygłosi Jan Chmielewski
regionalista, poeta, kolekcjoner, członek Zarządu TPZP

KONFERENCJA: TWÓRCA SZTUKI LASEROWEJ - STANISŁAW OSTOJA-KOTKOWSKI W 90. ROCZNICĘ URODZIN. WRĘCZENIE MEDALI KOTKOWSKIEGO

Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu
Urząd Miasta w Przasnyszu
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Muzeum Ziemi Mińskiej
Muzeum Historyczne w Przasnyszu Oddział Muzeum Kultury Kurpiowskiej
Stowarzyszenie "Civium Omnium Civitas"

zapraszają na konferencję

Twórca sztuki laserowej - Stanisław Ostoja-Kotkowski w 90. rocznicę urodzin

realizowaną w ramach obchodów
ROKU STANISŁAWA OSTOI-KOTKOWSKIEGO NA MAZOWSZU
uchwalonego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego

Konferencja odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu, iul. 3 Maja 16
w dniu 14 grudnia 2012 r.
Początek godz. 9.30 - Sala Widowiskowa MDK

PRPGRAM KONFERENCJI:
9.30-10.00 - rejestracja uczestników - MDK Przasnysz
9.30 - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie rodziców Stanisława Ostoi-Kotkowskiego - cmentarz parafialny w Przasnyszu
10.00-10.10 - otwarcie konferencji - powitanie uczestników - Burmistrz Miasta Przasnysz i Dyrektor MDK w Przasnyszu
10.10-10.40 - wystąpienia zaproszonych gości
10.40-11.10 - wykład prof. dr. hab. Krzysztofa Olszewskiego - Wydział Sztuki Mediów ASP w Warszawie
11.10-11.40 - wykład prof. dr. hab. Piotra Jaworowskiego - Wydział Grafiki ASP w Warszawie
11.40-12.10 - wykład prof. dr. hab. Zbigniewa Tomaszczuka - Wydział Fotografii ASP w Warszawie
12.10-12.40 - wykład dr. hab. Krzysztofa Wróblewskiego - Wydział Sztuki Mediów Politechniki Gdańskiej
12.40-13.00 - przerwa na kawę
13.00-14.00 - panel dyskusyjny
14.00-15.00 - wręczenie Medali Stanisława Ostoi-Kotkowskiego
15.00-15.15 - zwiedzanie wystawy fotografii Stanisława Ostoi-Kotkowskiego - zakończenie konferencji.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 10 grudnia 2012 r. na adres e-mail: mdkprzasnysz@o2.pl lub telefonicznie 29 752 32 20

PROMOCJA KSIĄŻKI KS. JANA CHMIELIŃSKIEGO O KRAJEWIE WIELKIM

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej Północno-Mazowiecki Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
Urząd Gminy Przasnysz

ZAPRASZAJĄ

na promocję książki ks. Jana Chmielińskiego

Życie religijno-obyczajowe oraz mowa, kultura i prace mieszkańców Krajewa Wielkiego na przełomie XIX i XX wieku

14 listopada (środa), godz. 15.00 – PRZASNYSZ:
Miejski Dom Kultury (Klub Otwartego Umysłu)

15 listopada (czwartek), godz. 16.00 – CIECHANÓW:
Muzeum Szlachty Mazowieckiej

16 listopada (piątek), godz. 15.00 – BOGATE:
Gminna Biblioteka Publiczna

20 listopada (wtorek), godz. 11.00 – KRZYNOWŁOGA MAŁA: Publiczne Gimnazjum

Dzieło ukazało się dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Przasnyszu

FINAŁ VI MAZOWIECKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

Koło Miłośników Sztuki TARAS
przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu
Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
Miasto Przasnysz
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Gmina Przasnysz

zapraszają na

FINAŁ VI MAZOWIECKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

pod hasłem:
MYŚLĄC OJCZYZNA

Klub Otwartego Umysłu przy MDK w Przasnyszu
12 listopada 2012 r. o godz. 17.00

W programie:
1. Prezentacja nagrodzonych utworów przez członków Teatru Trzech Pokoleń.
2. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
3. Promocja zbioru "Myśląc Ojczyzna".
4. Spotkanie integracyjne, wymiana doświadczeń twórczych.

ZADUSZKI PRZASNYSKIE. I PRZASNYSKA JESIEŃ

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Miejski Dom Kultury im. S. Ostoja-Kotkowskiego
Klub Literacki "Przaśnik"
Stowarzyszenie Civium Omnium Civitas

serdecznie zapraszają na

Zaduszki Przasnyskie

I PRZASNYSKA JESIEŃ

pod hasłem
OBUDZIĆ PAMIĘĆ

20 października (sobota) o godz. 17:00 w Klubie Otwartego Umysłu MDK

Spotkanie obejmuje prelekcje, dyskusję, pokazy multimedialne i część słowno-muzyczną

Projekt wsparło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu i Nadleśnictwo Przasnysz

ODSŁONIĘCIE POMNIKA HENRYKA KAKOWSKIEGO W ROSTKOWIE

Starosta Przasnyski
Wójt Gminy Przasnysz
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

zapraszają

na obchody 73. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które odbędą się 16 września 2012 r. w Rostkowie.

Program uroczystości:
godz. 11.00 Msza św. Kościół parafialny w Rostkowie
godz. 12.00 Odsłonięcie i poświęcenie popiersia Henryka Kakowskiego Park Dydaktyczny w Rostkowie
godz. 12.30 Koncert Orkiestry OSP w Przasnyszu, ognisko harcerskie - Koło Przyjaciół Harcerstwa, grochówka wojskowa - Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej.

Henryk Kakowski (1890-1945) urodzony w Dzielinie działacz Narodowej Demokracji, poseł na sejm w latach 1930-1935. Jesienią 1939 r. powołał do życia w powiecie przasnyskim Narodową Organizację Wojskową "Walka" i został jej komendantem. Aresztowany prez Niemców, więziony był w Ciechanowie, Królewcu, Działdowie i Toruniu. Po krótkim pobycie w Berlinie, trafił do obozu w Oświęcimiu. W czerwcu 1944 r. przewieziony do Buchenwaldu, następnie Mittelbau-Dora, gdzie zmarł z wycieńczenia 9 marca 1945 r.

OPINIA WŁADZ TPZP W SPRAWIE PLANOWANEGO ODWOŁANIA ANNY GAJDZIŃSKIEJ ZE STANOWISKA DYREKTORA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZASNYSZU

W związku z odwołaniem Anny Gajdzińskiej ze stanowiska Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu publikujemy w "Kronice" odpowiedź władz TPZP na wcześniejsze pismo Burmistrza Przasnysza w tej sprawie.

WYCIECZKA TPZP - GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE I SANDOMIERZ

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej po kilkuletniej przerwie wraca do organizacji wycieczek krajoznawczych. Wycieczki TPZP będą okazją do spotkań z ciekawymi ludźmi, związanymi z ziemią przasnyską, którzy w różnych regionach Polski realizują swoje pasje i marzenia.

W dniach 5-7 października 2012 r. (piątek - niedziela) Towarzystwo organizuje wycieczkę w Góry Świętokrzyskie i do Sandomierza. W programie m. in. zwiedzanie Kielc, rezerwatu przyrody Kadzielnia, klasztoru na Świętym Krzyżu, Jaskini Raj i Sandomierza - urokliwego miasta znanego m. in. z serialu telewizyjnego o ojcu Mateuszu. Zakwaterowanie przewidziane jest w okolicach Sandomierza. Cena wycieczki: 350 zł przy 45 osobach.

Wszelkich informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje Pani Regina Michalak, tel. 512 333 772. Zgłoszenia przyjmowane są również pod numerem telefonu 798 041 801.

MANEWRY REKONSTRUKCYJNE - PRZEŁAMANIE FRONTU POD PRZASNYSZEM, LIPIEC 1915 R.

Ledwo przebrzmiało echo strzałów w Sarajewie, całą Europa zaczęła się gotować do wojny. Gdy dzielni i dumni Serbowie odrzucili ultimatum Wiednia, rozpoczęła się największa z dotychczasowych wojen. Powiązane nićmi sojuszy, europejskie kraje kolejno włączały się do dział wojennych. I choć Polski nie było wtedy na mapie, to Polacy brali udział w walkach. Ubrani w mundury pruskie maszerowali na Paryż, poddani cesarza Franciszka Józefa szli do śmiertelnego boju na Lublin i Chełm, a ci, którym przyszło założyć zielone mundury armii rosyjskiej, szli walczyć o Królewiec i Lwów. Rozbrzmiały pierwsze salwy karabinów, zadudniły działa, padły komendy: Naprzód! Jakże niełatwo patrzeć przez celownik broni i wystrzelić do człowieka, a co dopiero pójść w bój na bagnety… Z boku słychać po polsku, to krzyczą koledzy: Bij! Hura! A z drugiej strony, od wroga dolatuje w tym samym języku wypowiedziane: Naprzód, naprzód, na bagnety! A gdy szczęknęła stal, i zaczął się krwawy i bezlitosny bój na bagnety, ten i ów z jękiem zwalił się na ziemię, ten w pruskim mundurze krzycząc: Jezus Maria!, a drugi w rosyjskim uniformie cicho szepcząc: Panie Boże, pomóż…

Przyszło niestety naszym przodkom zewrzeć się w bratobójczym zwarciu. Jako wierni i lojalni poddani cesarzy pruskiego i austriackiego, i cara rosyjskiego, szli do walki. Wojna miała się skończyć bardzo szybko, często było słychać słowa: Wróćcie zanim opadną liście… Wojna jednak trwała i trwała, znacząc ziemię krwią i pożogą, i grobami tych, którym już nigdy nie będzie dane wrócić do domu. Na naszej ziemi przez ponad pół roku ginęli tysiącami żołnierze, płonęły wsie i miasta, a pola pokrywały się plątaniną okopów, osłoniętych kilometrami drutu kolczastego. Przasnysz bardzo ucierpiał, jeszcze w grudniu 1914 roku przez miasto przetoczył się front, tak samo w lutym 1915 roku. Dopiero gdy w lipcu 1915 roku z naszej ziemi odeszły wojska, można było poczynić bilans strat. Spalone i wyludnione wsie, zniszczone miasta, zdewastowane pola i łąki. I setki grobów, rozsianych po całej okolicy. Na krzyżach tabliczki z nazwiskami, i numerem jednostki, a jakże często z napisem „Unbekannte albo Nieizwiestnyj” – Nieznany… Nigdy już się nie dowiemy, ile polskiej krwi wsiąkło w tą ziemię, ilu naszych rodaków w obcych mundurach poległo za obcą sprawę.

Trzeba było prawie wieku, by znów odżyła pamięć o tamtych wydarzeniach, i tamtych ludziach. 14 Pułk Strzelców Syberyjskich z Przasnysza stara się poprzez swoją działalność przypomnieć o losach tych, którzy prawie 100 lat temu, pod obcymi sztandarami, walczyli na naszej części Mazowsza. Setki pozostały tu na zawsze, spoczywając na rozlicznych cmentarzach. I choć pamięć ludzka już się zatarła, nie ma już pośród żywych świadków tamtych wydarzeń, to jednak pozostały groby, będące wymownym znakiem tragicznego losu zwykłych ludzi. I właśnie o losach tych, którzy brali udział w historii, pragniemy przypomnieć zorganizowanymi przez nas Manewrami.

SOBOTA, 21 lipca 2012 r.
LOTNISKO AEROKLUBU PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA
godz. 16.00 - 19.00: życie żołnierzy w okopach, inscenizacja przełamania frontu Przasnysz.

Na miejscu, na odwiedzających czeka wiele atrakcji: przeloty nad Przasnyszem, walki modeli myśliwskich, stragany.

NIEDZIELA, 22 lipca 2012 r.
JEDNOROŻEC, CMENTARZ WOJENNY
godz. 10.00 - 13.00: uroczystości na największym na północnym Mazowszu cmentarzu z czasów I wojny światowej, dynamiczna prezentacja grup.

Manewry dofinansowało Starostwo Powiatowe w Przasnyszu.

Z A P R A S Z A M Y!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12