TPZP - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

OPINIA WŁADZ TPZP W SPRAWIE PLANOWANEGO ODWOŁANIA ANNY GAJDZIŃSKIEJ ZE STANOWISKA DYREKTORA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZASNYSZU

W związku z odwołaniem Anny Gajdzińskiej ze stanowiska Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu publikujemy w "Kronice" odpowiedź władz TPZP na wcześniejsze pismo Burmistrza Przasnysza w tej sprawie.

WYCIECZKA TPZP - GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE I SANDOMIERZ

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej po kilkuletniej przerwie wraca do organizacji wycieczek krajoznawczych. Wycieczki TPZP będą okazją do spotkań z ciekawymi ludźmi, związanymi z ziemią przasnyską, którzy w różnych regionach Polski realizują swoje pasje i marzenia.

W dniach 5-7 października 2012 r. (piątek - niedziela) Towarzystwo organizuje wycieczkę w Góry Świętokrzyskie i do Sandomierza. W programie m. in. zwiedzanie Kielc, rezerwatu przyrody Kadzielnia, klasztoru na Świętym Krzyżu, Jaskini Raj i Sandomierza - urokliwego miasta znanego m. in. z serialu telewizyjnego o ojcu Mateuszu. Zakwaterowanie przewidziane jest w okolicach Sandomierza. Cena wycieczki: 350 zł przy 45 osobach.

Wszelkich informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje Pani Regina Michalak, tel. 512 333 772. Zgłoszenia przyjmowane są również pod numerem telefonu 798 041 801.

MANEWRY REKONSTRUKCYJNE - PRZEŁAMANIE FRONTU POD PRZASNYSZEM, LIPIEC 1915 R.

Ledwo przebrzmiało echo strzałów w Sarajewie, całą Europa zaczęła się gotować do wojny. Gdy dzielni i dumni Serbowie odrzucili ultimatum Wiednia, rozpoczęła się największa z dotychczasowych wojen. Powiązane nićmi sojuszy, europejskie kraje kolejno włączały się do dział wojennych. I choć Polski nie było wtedy na mapie, to Polacy brali udział w walkach. Ubrani w mundury pruskie maszerowali na Paryż, poddani cesarza Franciszka Józefa szli do śmiertelnego boju na Lublin i Chełm, a ci, którym przyszło założyć zielone mundury armii rosyjskiej, szli walczyć o Królewiec i Lwów. Rozbrzmiały pierwsze salwy karabinów, zadudniły działa, padły komendy: Naprzód! Jakże niełatwo patrzeć przez celownik broni i wystrzelić do człowieka, a co dopiero pójść w bój na bagnety… Z boku słychać po polsku, to krzyczą koledzy: Bij! Hura! A z drugiej strony, od wroga dolatuje w tym samym języku wypowiedziane: Naprzód, naprzód, na bagnety! A gdy szczęknęła stal, i zaczął się krwawy i bezlitosny bój na bagnety, ten i ów z jękiem zwalił się na ziemię, ten w pruskim mundurze krzycząc: Jezus Maria!, a drugi w rosyjskim uniformie cicho szepcząc: Panie Boże, pomóż…

Przyszło niestety naszym przodkom zewrzeć się w bratobójczym zwarciu. Jako wierni i lojalni poddani cesarzy pruskiego i austriackiego, i cara rosyjskiego, szli do walki. Wojna miała się skończyć bardzo szybko, często było słychać słowa: Wróćcie zanim opadną liście… Wojna jednak trwała i trwała, znacząc ziemię krwią i pożogą, i grobami tych, którym już nigdy nie będzie dane wrócić do domu. Na naszej ziemi przez ponad pół roku ginęli tysiącami żołnierze, płonęły wsie i miasta, a pola pokrywały się plątaniną okopów, osłoniętych kilometrami drutu kolczastego. Przasnysz bardzo ucierpiał, jeszcze w grudniu 1914 roku przez miasto przetoczył się front, tak samo w lutym 1915 roku. Dopiero gdy w lipcu 1915 roku z naszej ziemi odeszły wojska, można było poczynić bilans strat. Spalone i wyludnione wsie, zniszczone miasta, zdewastowane pola i łąki. I setki grobów, rozsianych po całej okolicy. Na krzyżach tabliczki z nazwiskami, i numerem jednostki, a jakże często z napisem „Unbekannte albo Nieizwiestnyj” – Nieznany… Nigdy już się nie dowiemy, ile polskiej krwi wsiąkło w tą ziemię, ilu naszych rodaków w obcych mundurach poległo za obcą sprawę.

Trzeba było prawie wieku, by znów odżyła pamięć o tamtych wydarzeniach, i tamtych ludziach. 14 Pułk Strzelców Syberyjskich z Przasnysza stara się poprzez swoją działalność przypomnieć o losach tych, którzy prawie 100 lat temu, pod obcymi sztandarami, walczyli na naszej części Mazowsza. Setki pozostały tu na zawsze, spoczywając na rozlicznych cmentarzach. I choć pamięć ludzka już się zatarła, nie ma już pośród żywych świadków tamtych wydarzeń, to jednak pozostały groby, będące wymownym znakiem tragicznego losu zwykłych ludzi. I właśnie o losach tych, którzy brali udział w historii, pragniemy przypomnieć zorganizowanymi przez nas Manewrami.

SOBOTA, 21 lipca 2012 r.
LOTNISKO AEROKLUBU PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA
godz. 16.00 - 19.00: życie żołnierzy w okopach, inscenizacja przełamania frontu Przasnysz.

Na miejscu, na odwiedzających czeka wiele atrakcji: przeloty nad Przasnyszem, walki modeli myśliwskich, stragany.

NIEDZIELA, 22 lipca 2012 r.
JEDNOROŻEC, CMENTARZ WOJENNY
godz. 10.00 - 13.00: uroczystości na największym na północnym Mazowszu cmentarzu z czasów I wojny światowej, dynamiczna prezentacja grup.

Manewry dofinansowało Starostwo Powiatowe w Przasnyszu.

Z A P R A S Z A M Y!

PIKNIK HISTORYCZNY - EPIZOD II

Chojnowo, 15 lipca 2012 r.

Program:

12.00-14.00: atrakcje obozowiska
14.00: rekonstrukcja epizodów bitwy przasnyskiej
15.00: zwiedzanie pozycji obronnych
17.00: wieczór z elementami folkloru

Patron Honorowy: Marszałek Województwa Mazowieckiego

Organizatorzy i podmioty wspierające:
Gmina Czernice Borowe, Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej, Gminne Centrum Informacji w Czernicach Borowych, Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej, Stowarzyszenie "Młodzi w Regionie", Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza, Muzeum Historyczne w Przasnyszu, Muzeum Ziemi Makowskiej i Garnizonu Różan, Muzeum Weterynarii W. W. Krzyżewskich, Jednostka Wojskowa Przasnysz 5699,
Bank Spółdzielczy Grudusk

Patroni medialni: "Tygodnik Ostrołęcki", "Tygodnik Przasnyski", "Kurier Przasnyski"

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA STATUETEK "PRZAŚNIKA"

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
zaprasza
na uroczystość wręczenia nagrody „Przaśnika”
Beacie Rzewnickiej i Radosławowi Waleszczakowi
w dniu 22 czerwca 2012 r. (piątek) o godz. 18.00 w Sali Widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu

Beata Rzewnicka (ur. w 1966 r. w Makowie Mazowieckim), absolwentka LO w Przasnyszu i Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Od 1992 r. pracuje w Szpitalu im. W. Oczko w Przasnyszu, obecnie na stanowisku zastępcy ordynatora, asystenta oddziału wewnętrznego i lekarza Poradni Diabetologicznej. W 1996 r. uzyskała specjalizację I stopień z zakresu chorób wewnętrznych, w 2003 r. – II st. specjalizacji, w 2010 r. specjalizację z zakresu diabetologii. Mąż Piotr jest lekarzem weterynarii. Państwo Rzewniccy mają dwie córki: Annę i Martę.

Radosław Waleszczak (ur. w 1967 r. w Jednorożcu), absolwent LO w Chorzelach i Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W 2000 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie w Białymstoku. Od 2006 r. nauczyciel LO w Przasnyszu, w maju 2012 r. wybrany został na stanowisko dyrektora tej placówki. W latach 2006-2011 wiceprezes TPZP, od 2006 r. kanclerz Kapituły Medalu Stanisława Ostoja-Kotkowskiego. Autor książek o dziejach Przasnysza i Chorzel. Ma żonę Martę, z zawodu nauczycielkę, i syna Bartosza.

Nieco wcześniej, bo o godz. 17.00 zagra Przasnyska Kapela Podwórkowa

WSPOMNIENIE O ALFREDZIE BORKOWSKIM

Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

zapraszają na
VII spotkanie muzealne
z cyklu "Przasnyskie portrety"
poświęcone
Alfredowi Borkowskiemu
1930-2012)
lekarzowi, pisarzowi i społecznikowi

Spotkanie odbędzie się w Muzeum Historycznym
w dniu 15 czerwca 2012 r. (piątek) o godz. 17.00

(budynek Urzędu Miasta, ul. Kilińskiego 2

DZIECIĘCYCH BAJEK CZAR

W dniach 1 i 4 czerwca 2012 r. najmłodsza publiczność Przasnysza i okolic obejrzała w Miejskim Domu Kultury spektakl pt. Dziecięcych bajek czar, przygotowany przez Teatr Trzech Pokoleń przy TPZP. Autorką scenariusza (opartego na motywach bajki Jana Brzechwy Kopciuszek) i zarazem reżyserem spektaklu była Bożenna Beata Parzuchowska. Projekt wsparło Miasto Przasnysz.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW TPZP

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
zaprasza na
Walne Zebranie

w dniu 31 maja 2012 r. (czwartek)
o godz. 18.00
w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu, ul. 3 Maja 16
(Klub Otwartego Umysłu, dawna „Parkowa”)

Program:
1. Sprawozdanie Zarządu za 2011 r.
2. Wybory „Przaśnika”

Kandydatami do nagrody „Przaśnika” są: lek. med. Beata Rzewnicka
i dr Radosław Waleszczak

Podczas zebrania będzie możliwość opłacenia składek członkowskich

PRZAŚNIK 2012

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej rozpoczyna procedurę wyłaniania kandydatów do nagrody Przaśnika. Nagrodę przyznaje TPZP raz w roku jednej osobie za zasługi dla Ziemi Przasnyskiej w dziedzinach: naukowej, oświatowej, kulturalnej, sportowej, gospodarczej i działalności społecznej. Nagrodę stanowi statuetka Przaśnika – młynarza, legendarnego założyciela Przasnysza.
Wnioski o przyznanie nagrody mogą złożyć wraz z pisemnym uzasadnieniem organizacje społeczne, instytucje i osoby prywatne do 10 maja 2012 r. w siedzibie Muzeum Historycznego. Następnie Zarząd Towarzystwa spośród zgłoszonych propozycji nominuje trzy osoby. Wyboru laureata dokona Walne Zebranie członków TPZP w głosowaniu tajnym. Uroczyste wręczenie nagrody nastąpi pierwszego dnia obchodów Dni Przasnysza. Władze Towarzystwa, tj. członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wyłączeni z grona osób kandydujących do nagrody.

VI MAZOWIECKI KONKURS LITERACKI

KOŁO MIŁOŚNIKÓW SZTUKI
TARAS
przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
ogłasza
VI Mazowiecki Konkurs Literacki
pt:
MYŚLĄC OJCZYZNA

Współorganizatorami konkursu są:
Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu,
Miejski Dom Kultury w Przasnyszu,
Związek Literatów na Mazowszu,
Księgarnia Polska Książka w Przasnyszu

*Motto konkursu:

Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym,aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas: z niej się wyłaniam... gdy myślę Ojczyzna - by zamknąć ją w sobie jak skarb. Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia - Karol Wojtyła

Wielu nie potrafiło niegdyś i nie potrafi i dziś znaleźć „szczęścia w domu”, jeśli go „nie ma w Ojczyźnie”. Losy Rzeczpospolitej, tak szczególne i tak bolesne, niejednokrotnie inspirowały twórców słowa do wyrażania swojej miłości do Ojczyzny i troski o jej przyszłość. Mieliśmy w swojej historii postacie wybitne, dla których Polska i wolność były wartością nadrzędną. Do nich należeli ks. Piotr Skarga, poeta Zygmunt Krasiński i kard. Aleksander Kakowski.

Rok 2012 ogłoszony został Rokiem ks. Piotra Skargi – w wymiarze ogólnopolskim, Zygmunta Krasińskiego i kard. Aleksandra Kakowskiego – na Mazowszu.

Stąd chcemy, aby VI Mazowiecki Konkurs Literacki miał wydźwięk patriotyczny. Prosimy o nadsyłanie wierszy, odzwierciedlających to wszystko, co czujemy dziś „myśląc Ojczyzna”.

Regulamin VI Mazowieckiego Konkursu Literackiego:
Konkurs adresowany jest do autorów dorosłych, zarówno zrzeszonych jak i nie zrzeszonych w Związkach. Nadesłane na konkurs wiersze oceniane będą w dwóch kategoriach:

1.Ogólna tematyka dotycząca spraw Ojczyzny.
2.Tematyka specjalna, tj. inspirowana życiem, działalnością, twórczością Piotra Skargi, Zygmunta Krasińskiego lub Aleksandra Kakowskiego.


Każdy autor może nadesłać na konkurs napisane w całości przez siebie w języku polskim maksymalnie po trzy utwory z każdej kategorii. Utwory te nie powinny być wcześniej nigdzie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach.

Wszystkie utwory autor winien podpisać tym samym godłem i oznaczyć kategorią K.O. ( kategoria ogólna) lub K.S. ( kategoria specjalna).

Do zestawu wierszy autor załącza zaklejoną kopertę,podpisaną takim jak wiersze godłem, w której zawarte będą następujące informacje: imię i nazwisko, adres, nr. tel. lub adres e-mail oraz krótka notka ( kilka zdań) o dotychczasowych osiągnięciach twórczych.

Wiersze należy nadsyłać do 16 czerwca 2012r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Koło Miłośników Sztuki TARAS przy TPZP
ul. Rynek 1.
06-300 Przasnysz

z dopiskiem: VI Mazowiecki Konkurs Literacki

Wszystkie wiersze oceni jury powołane przez organizatora. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy. Zamiarem organizatora jest również wydanie pokonkursowego zbioru, w którym zaprezentować chcemy wiersze laureatów oraz wybrane teksty autorów lokalnych. Wydanie takiego zbioru, wzorem lat ubiegłych, zależeć będzie od możliwości pozyskania na ten cel środków.

Każdy autor, nadsyłając na nasz konkurs wiersze, decyduje się tym samym na zaprezentowanie tych utworów przez organizatora w pokonkursowym wydawnictwie i podczas spotkania finałowego bez otrzymywania honorarium.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników planowane jest na jesieni 2012 r. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi na uroczystym spotkaniu finałowym, na które zostaną zaproszeni laureaci i osoby wyróżnione.
Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.
Nagrody laureaci winni odebrać osobiście.
Szczegółowych informacji o konkursie udziela koordynator projektu

Bożenna Beata Parzuchowska, nr tel. 500 313 240, adres e-mail: b_ parzuchowska@o2.pl

SPOTKANIE POŚWIĘCONE ZBIGNIEWOWI POLAKOWSKIEMU

Muzeum Historyczne w Przasnyszu - Oddział Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

zapraszają

na VI spotkanie muzealne z cyklu "Przasnyskie portrety"

poświęcone Zbigniewowi Polakowskimu

przyrodnikowi i regionaliście

(1938-2002)

w 10. rocznicę śmierci,

które poprowadzi Piotr Kaszubowski, prezes TPZPSpotkanie odbędzie się w Muzeum Historycznym w dniu 21 marca 2012 r. (środa) o godz. 17.00

(budynek Urzędu Miasta, ul. Kilińskiego 2)

PRZASNYSKIE PORTRETY CZĘŚĆ CZWARTA

Kontynuacja cyklu, zapoczątkowanego przez Alfreda Borkowskiego w 2004 r., zarazem trzecia i ostatnia pozycja autorskiego duetu. Zawiera czterdzieści pięć biogramów osób związanych z Przasnyszem i powiatem przasnyskim (w dawnym lub obecnym kształcie terytorialnym) przez urodzenie, zamieszkanie, naukę, pracę zawodową oraz twórczość i działalność społeczną. Wspomnienie o Matce, umieszczone na końcu książki, napisał Alfred Borkowski na trzy miesiące przed śmiercią.

Alfred Borkowski i Piotr Kaszubowski
PRZASNYSKIE PORTRETY. CZĘŚĆ CZWARTA

Związek Literatów na Mazowszu
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

Przasnysz - Ciechanów 2011

Książka do nabycia m. in. w Księgarni "Pegaz" w Przasnyszu, Rynek 13

DZIEŃ WSPOMNIEŃ O EDMUNDZIE MAJKOWSKIM

Burmistrz Miasta Przasnysza
Zgromadzenie OO. Pasjonistów
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Oddział Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
zapraszają na

Dzień Wspomnień o Edmundzie Majkowskim

(w trzecią rocznicę śmierci)


19. lutego 2012 r. (niedziela)

Program:
Godz. 13.00 - Msza Święta: Kościół OO. Pasjonistów.
Godz. 14.00 - Poświęcenie płaskorzeźby krzyża ofiarowanego O. Bernardowi przez E. Majkowskiego: kruchta Kościoła.
Godz. 14.30 - Przekazanie mieszkańcom Przasnysza ławeczki Edmunda Majkowskiego autorstwa Jana Stępkowskiego: Park Miejski.
Godz.15.00 – otwarcie wystawy biograficznej o Edmundzie Majkowskim (ze zbiorów Muzeum Historycznego): Miejski Dom Kultury (Galeria „Na Piętrze”)

ALFRED BORKOWSKI NIE ŻYJE

12 lutego 2012 r. w wieku 81 lat po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Alfred Borkowski, lekarz pulmonolog, pisarz, działacz społeczny, współzałożyciel i pierwszy prezes Oddziału Związku Literatów Polskich w Ciechanowie.

Pochodził z Mchowa pod Przasnyszem. Był autorem kilkudziesięciu książek, w tym kilku o tematyce przasnyskiej. W 2009 został laureatem Medalu Stanisława Ostoja-Kotkowskiego w kategorii Twórca Uznany.

Pogrzeb Alfreda Borkowskiego odbędzie się w sobotę, 18 lutego w Ciechanowie.

KONCERT TOMASZA I MICHAŁA KASZUBOWSKICH W CIECHANOWIE

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie zaprasza na koncert fortepianowo – gitarowy w wykonaniu Tomasza i Michała Kaszubowskich w dniu 15 lutego (środa) 2012 r. o godz. 17:00 w budynku ekspozycyjnym Muzeum przy ul. Warszawskiej 61.

Tomasz Kaszubowski - urodzony 5 listopada 1973 r. w Warszawie. Absolwent LO im. KEN w Przasnyszu, Szkoły Muzycznej I stopnia w Ciechanowie – klasa gitary Cezarego Kosturkiewicza, Szkoły Muzycznej II stopnia im. F. Chopina w Warszawie w klasie gitary Ryszarda Bałauszko i Leszka Potasińskiego. Obie szkoły ukończył z wyróżnieniem. Absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie Ryszarda Bałauszki. Uczestnik i laureat wielu konkursów gitary klasycznej i w tym międzynarodowych: Warszawa, Gdańsk, Krynica, Koszalin oraz warsztatów m. in. pod kierunkiem Jorge Cardoso, Carlo Marchione. W 2008 r. otrzymał Medal Stanisława Ostoja-Kotkowskiego w kategorii Twórca Uznany. Nagrał dwie płyty: z zespołem Los Navarros i w duecie z Pawłem Nawarą.

Michał Kaszubowski - urodzony 5 marca 1971 r. w Warszawie. Absolwent LO im. KEN w Przasnyszu, Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Mławie w klasie fortepianu Tadeusza Hoffmana, Uniwersytetu Śląskiego - kierunek wychowanie muzyczne oraz Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie fortepianu Mariusza Drzewickiego. Od 1997 r. nauczyciel gry na fortepianie w Państwowej Szkole Muzycznej w Ciechanowie. Jego uczniowie byli wielokrotnie laureatami regionalnych i ogólnopolskich konkursów pianistycznych. Współzałożyciel w 1999 roku zespołu jazzowego, powstałego w oparciu o muzyków ciechanowskich.

W programie koncertu będą m. in. utwory João Pernambuco, Eduardo Falú, George'a Gershwina, Juliána Arcasa, Fryderyka Chopina i Ferdinando Carullego.

WSTĘP WOLNY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Muzeum Historyczne w Przasnyszu

Muzeum Weterynarii w Przasnyszu

MDK Przasnysz

Urząd Miasta w Przasnyszu

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana

Przasnysz zapomniana bitwa

Bitwa przasnyska

Andrzej Staszewski

Związek Literatów na Mazowszu

Sanktuarium ¶w. Stanisława Kostki