TPZP - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

KONCERT MUZYCZNY

Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
Klub Literacki „Przaśnik”
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

zapraszają na
koncert muzyczny
w wykonaniu:

Skrzypce: Joanna Kolibowska

Fortepian: Switlana Sindoczan


Wiersze recytować będą członkowie Klubu Literackiego „Przaśnik” .


23 stycznia 2010 r. godz. 17:00

sala widowiskowa MDK

Wstęp wolny !!!

ZMARŁ ALEKSANDER DRWĘCKI

26 grudnia zmarł w Przasnyszu Aleksander Drwęcki, nauczyciel i regionalista, zasłużony szczególnie w dziele upamiętniania miejsc walk i męczeństwa. Był autorem szesnastu książek oraz kilkudziesięciu artykułów zamieszczanych głównie w prasie regionalnej oraz w pracach zbiorowych. W 2003 roku został uhonorowany "Przaśnikiem", nagrodą TPZP. W 2007 roku przyznano mu Medal Stanisława Ostoja-Kotkowskiego. Aleksander Drwęcki miał 88 lat.

ZMARŁ STEFAN SOBIERAJSKI

23 grudnia zmarł nagle Stefan Sobierajski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej. Miał 63 lata.

SPOTKANIE WIGILIJNE

Burmistrz Przasnysza oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej zapraszają na spotkanie wigilijne, które odbędzie się 20 grudnia (niedziela) o godzinie 16:00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury. W trakcie spotkania wręczone zostaną laureatom medale Stanisława Ostoi – Kotkowskiego a następnie odbędzie się spektakl teatralny „Gość oczekiwany czyli obraz sceniczny w pięciu odsłonach” Zofii Kossak – Szczuckiej w wykonaniu Teatru Trzech Pokoleń przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej.

Z PRZAŚNEGO SZCZEPU

Zakończył się kolejny etap prac nad wydaniem książki Z przaśnego szczepu. Zredagowany przez Bożennę Beatę Parzuchowską i Piotra Kaszubowskiego materiał został złożony przez Jana Niksińskiego. Fundusze na skład książki TPZP pozyskało ze środków Urzędu Miasta Przasnysza na drodze konkursu ofert. Kolejnym etapem będzie poszukiwanie środków na wydruk. Mamy nadzieję,że piękny album poetycko- dokumentacyjny o ludziach, miejscach i wydarzeniach związanych z Przasnyszem ukaże się w 2010 r.

MEDAL STANISŁAWA OSTOJA-KOTKOWSKIEGO

Jeszcze tylko kilka dni pozostało na zgłoszenie kandydatów do Medalu Stanisława Ostoja-Kotkowskiego na rok 2009

Medal Ostoja-Kotkowskiego przyznawany jest w trzech kategoriach:
I . Twórca Uznany
II. Debiut
III. Medal Honorowy

Kandydatami do medalu mogą być osoby lub grupy osób (stowarzyszenia, grupy muzyczne, teatralne, literackie itp.), związane i utożsamiające się z regionem, miastem i powiatem poprzez miejsce zamieszkania, urodzenia lub miejsce, w którym rozwijają swoją działalność.

W kategorii „Twórca Uznany” kandydaci do medalu oprócz warunku określonego w punkcie 2, powinni posiadać wieloletni (około 10 lat), uznany w regionie lub w skali kraju dorobek twórczy.

W kategorii „Debiut” preferowane będą osoby rozpoczynające działalność artystyczną, których talent rokuje dalsze sukcesy i nie będzie jednorazowym aktem twórczym.

Medal Honorowy otrzymają osoby, których działania przyczyniają się do promocji Przasnysza i powiatu przasnyskiego poprzez kreowanie pozytywnego wizerunku, wspierające kulturę lokalną i artystów oraz honorowi goście za zgodą Kapituły.

Wyłączone z nominacji do medali są osoby, które z racji pełnionych funkcji kierowniczych w placówkach kulturalnych mają w zakresie swoich obowiązków wykonywanie zadań związanych z promowaniem kultury oraz członkowie Kapituły. Wyjątek stanowić może osoba, której osiągnięcia i działalność dalece wykraczają poza zakres obowiązków wynikających z pracy po dokładnym zapoznaniu się z uzasadnieniem nominacji.

Medale mogą być przyznane jedynie osobom żyjącym.

Kandydatów należy zgłaszać wraz z pisemnym uzasadnieniem w terminie do 30 listopada każdego roku do Sekretarza Kapituły Medalu - Piotra Kaszubowskiego. Medale zostaną wręczone w dniu 20 grudnia 2009 roku podczas spotkania wigilijnego w Miejskim Domu Kultury.

Dotychczasowi laureaci:
Edycja 2006:
* Twórca Uznany - Tadeusz Myśliński
* Debiut - Marcin Sobociński
* Medal Honorowy - Adam Struzik
Edycja 2007:
* Twórca Uznany - Stanisław Radomski oraz Krzysztof Turowiecki
* Medal Honorowy - Aleksander Drwęcki
Kapituła nie przyznała medalu w kategorii Debiut
Edycja 2008:
* Twórca Uznany - Tomasz Kaszubowski
* Debiut - Sebastian Miś
* Medal Honorowy - Janina Żbikowska

WYNIKI III MAZOWIECKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

Jury w składzie:
Przewodniczący:
Tadeusz Witkowski- dr slawistyki, historyk literatury, publicysta
Członkowie:
Teresa Kaczorowska- dr nauk humanistycznych, dziennikarka, prozaik, poetka
Anna Gajdzińska – Dyrektor MBP w Przasnyszu,
Piotr Kaszubowski – Kierownik MH w Przasnyszu,
a także Zarząd KMS TARAS:
Anna Jelińska, Grzegorz Jasiński, Andrzej Lewicki
oraz Sekretarz Jury:
Bożenna Beata Parzuchowska – Przewodnicząca KMS TARAS,
dokonało wnikliwej oceny nadesłanych tekstów wg kryteriów:
dobór tematyczny wiersza, styl, forma oraz zastosowane środki wyrazu.
Na podstawie uzyskanej łącznej oceny punktowej Jury wyłoniło 9 laureatów w kategorii dorosłych:
* I miejsce ex aequo:
Jacek Karolak z Warszawy i Daniel Ratz z Płocka – nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Przasnyszu;
* II miejsce:
Anna Piliszewska z Wieliczki - nagrodę ufundował Urząd Miasta Przasnysza;
* III miejsce:
Anna Łotocka z Warszawy - nagrodę ufundował Urząd Gminy Przasnysz.

Wyróżnienia otrzymali:
* Tadeusz Charmuszko z Suwałk (za zestaw wierszy)
* Stanisław Radomski z Przasnysza (za zestaw wierszy)
* Andrzej Ziobrowski z Nowej Huty (za wiersz "List") - nagrody ufundowała Miejska Biblioteka Publiczna oraz Piotr Kaszubowski – Kierownik Muzeum Historycznego w Przasnyszu.
Przyznano także dwie Nagrody Specjalne:
Nagrodę Prezesa TPZP dla najmłodszej uczestniczki konkursu Moniki Osowieckiej (za wiersz "Rówieśnikowi");
Nagrodę Specjalną Kierownika Muzeum Historycznego dla Tadeusza Załęskiego z Milewa Gawar (za nawiązanie w twórczości do tematu Powstania Warszawskiego).
Ponadto fundatorami nagród książkowych był Miejski Dom Kultury i Bożenna Beata Parzuchowska.

FINAŁ III MAZOWIECKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

Koło Miłośników Sztuki "Taras"
przy TPZP w Przasnyszu
oraz
Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu
Księgarnia "Polska Książka"

zapraszają

na Finał III Mazowieckiego Konkursu Literackiego

Spróbuj opiewać okaleczony świat
czyli strofy przeciw wojnie


26 września 2009 r. godz. 17.00
MDK w Przasnyszu

KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Starosta Przasnyski oraz Starosta Nidzicki
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, Towarzystwo Przyjaciół Chorzel

wraz z instytucjami i organizacjami współorganizującymi
zapraszają

na uroczystość poświęcenia popiersia Wiktora Zacheusza Nowowiejskiego
oraz posadzenia Dębów Pamięci w ramach ogólnopolskiej akcji posadzenia 21.473 dębów
na 70-lecie Zbrodni Katyńskiej.

"KATYŃ … OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA"

Uroczystość odbędzie się w dniu 5 września 2009 roku o godzinie 14:00
w Górach Dębowych k. Janowa (Gmina Chorzele, Powiat Przasnyski).

Program uroczystości: godz. 14.00:

Otwarcie uroczystości – powitanie gości
Hymn Państwowy
Modlitwa za duszę Wiktora Zacheusza Nowowiejskiego oraz mieszkańców Ziemi Przasnyskiej - ofiar Zbrodni Katyńskiej
Wystąpienie prof. dr. hab. Ryszarda Juszkiewicza
Odsłonięcie i poświęcenie popiersia Wiktora Zacheusza Nowowiejskiego
Słowo Starosty Przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego
Apel Pamięci i salwa asysty honorowej z Przasnyskiego Ośrodka Radioelektronicznego – JW 5699
Uroczyste posadzenie Dębów Pamięci poświęconych ofiarom Zbrodni Katyńskiej
Wystąpienia gości zaproszonych
Ognisko harcerskie
LISTA OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ Z TERENU POWIATU PRZASNYSKIEGO:

1. st. post. Teofil APTAZY
2. rtm. Adam BARTOSIEWICZ
3. ppor. Kazimierz BERCZYŃSKI
4. st. przod. Czesław GROCHOWSKI
5. st. post. Karol KOBUSZEWSKI
6. post. Roman KOMOSIŃSKI
7. post. Czesław KRAWCZYK
8. por. Tadeusz LISOWSKI
9. rtm. Zygmunt MŁOT-PRZEPAŁKOWSKI
10. st. post. Bolesław PACZEWSKI
11. podkom. Zygmunt PAMPUCH
12. por. Eugeniusz RYKOWSKI
13. kpt. Leon SKOWROŃSKI
14. st. post. Stanisław WOJDAT
15. st. post. Władysław WOŹNICKI
16. st. post. Jan ZADROŻNY
17. ks. por. Franciszek ZAKRZEWSKI
18. st. post. Piotr ZAŁĘSKI

Pochylamy się z szacunkiem nad mogiłami ofiar Zbrodni Katyńskiej. Chcemy, aby pamięć o tej straszliwej zbrodni sprzed 68 lat była żywa w pokoleniach polskiego narodu.

Patronat nad uroczystością objęli:
STAROSTA PRZASNYSKI I STAROSTA NIDZICKI

ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY:

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Starostwo Powiatowe w Nidzicy&
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Towarzystwo Przyjaciół Chorzel
Nadleśnictwo Przasnysz
Urząd Miasta w Przasnyszu
Urząd Gminy w Janowie
Urząd Gminy w Krasnem
Urząd Gminy w Czernicach Borowych
Urząd Gminy w Jednorożcu
Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
Urząd Gminy w Przasnyszu
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Związek Harcerstwa Polskiego w Przasnyszu
Koło Przyjaciół Harcerstwa w Przasnyszu
Związek Polskich Spadochroniarzy
Stowarzyszenie Parafiada im. Józefa Kalasancjusza

PATRONAT MEDIALNY: Nowy Tygodnik Przasnyski

"PRZAŚNIK" DLA KRYSTYNY GROTKOWSKIEJ

W piątek 12 czerwca o godz. 17.00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu odbędzie się uroczyystość wręcznia statuetki "Przaśnika" Krystynie Grotkowskiej. Po uroczystości organizatorzy zapraszają na wernisaż wystawy grafiki prof. Krzysztofa Ostrowskiego i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

WALNE ZEBRANIE TPZP

W dniu 24 kwietnia 2009 roku o godz. 17.00 w Klubie Otwartego Umysłu przy MDK w Przasnyszu odbędzie się Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej.

Program:
1. Sprawozdanie Zarządu za 2008 rok
2. Wybory PRZAŚNIKA

Członkowie TPZP wybiorą laureata PRZAŚNIKA spośród następujących kandydatur: Krystyny Grotkowskiej i Alfreda Borkowskiego - finalistów konkursu sprzed roku oraz Franciszka Kaszubowskiego i Tadeusza Załęskiego, zgłoszonych w roku bieżącym.

NAGRODA "PRZAŚNIKA"

Do 31 marca 2009 r. TPZP czeka na nominacje do tegorocznej nagrody "Przaśnika". Nagrodę przyznaje Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej raz w roku jednej osobie za zasługi dla Ziemi Przasnyskiej w dziedzinach: naukowej, oświatowej, kulturalnej, sportowej, gospodarczej i działalności społecznej. Nominacje prosimy zgłaszać wraz z pisemnym uzasadnieniem do Muzeum Historycznego, Przasnysz, Rynek 1.

III MAZOWIECKI KONKURS LITERACKI

Koło Miłośników Sztuki TARAS w Przasnyszu
ogłasza

III MAZOWIECKI KONKURS LITERACKI

pod hasłem:

Spróbuj opiewać okaleczony świat
czyli
strofy przeciw wojnie


Współorganizatorami Konkursu są: Miejski Dom Kultury w Przasnyszu, Muzeum Historyczne w Przasnyszu, Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu i Księgarnia „Polska Książka”.
Konkurs zorganizowany jest dla uczczenia 70.rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz 20. rocznicy upadku PRL. Hasło konkursu i jego myśl przewodnia nawiązuje do twórczości wybitnego polskiego poety, eseisty, prozaika i wykładowcy – Adama Zagajewskiego, w którego poezji „bardzo ważną rolę odgrywa tajemnica wpisana w przeżywanie współczesności”. Nadesłane na konkurs utwory powinny nawiązywać w swej treści do szeroko rozumianej problematyki czasów współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem przeżyć i refleksji dotyczących okrucieństwa wojny, sensu walki o wyzwolenie i oceny przemian
w ludziach i w Ojczyźnie po upadku PRL. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do twórców zrzeszonych, majacych już bogaty dorobek literacki, jak i do autorów początkujących. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie 3 tematycznych utworów poetyckich, napisanych na maszynie lub komputerze w 5 kompletach opatrzonych godłem.
Do zestawów wierszy należy dołączyć zaklejoną kopertę, w której zawarte będą informacje: nazwisko i imię uczestnika, wiek, adres, nr telefonu, e-mail, krótka notka o dotychczasowych sukcesach. Prace oceniane będą przez krytyków literackich i przedstawicieli organizatorów w dwóch kategoriach:
Dorośli – powyżej 18 lat,
Młodzież – od 15 do 18 lat.
Prace należy przysyłać do dnia 30 kwietnia 2009 r. na adres:
KMS TARAS
ul. Rynek 1
06-300 Przasnysz
z dopiskiem: III Mazowiecki Konkurs Literacki.
Rozstrzygnięcie konkursu i impreza finałowa odbędzie się we wrześniu 2009 r. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrodzone wiersze zostaną wydrukowane w okolicznościowym zbiorku, wydanym przez organizatorów.

ZMARŁ EDMUND MAJKOWSKI

19 lutego 2009 r. zmarł w wieku niespełna 80 lat Edmund Majkowski, artysta rzeźbiarz, autor kilku pomników w Przasnyszu, m. in. Pomnika Nadania Praw Miejskich, Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego i Pomnika Niepodległości. Był w gronie założycieli Środowiska Warszawskiego TPZP. Edmund Majkowski w ubiegłym roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przasnysza. Wcześniej, w 2004 r. wyróżniony został statuetką Przasnyskiego Koryfeusza.

PROMOCJA KSIĄŻKI "PRZASNYSKIE PORTRETY"

12 lutego 2009 r. o godz. 17.00 w Klubie Otwartego Umysłu (Miejski Dom Kultury w Przasnyszu) odbędzie się promocja książki Alfreda Borkowskiego i Piotra Kaszubowskiego pt. "Przasnyskie portrety. Część druga". Współorganizatorami spotkania są Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej i Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu.

Z A P R A S Z A M Y!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Muzeum Historyczne w Przasnyszu

Muzeum Weterynarii w Przasnyszu

MDK Przasnysz

Urząd Miasta w Przasnyszu

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana

Przasnysz zapomniana bitwa

Bitwa przasnyska

Andrzej Staszewski

Związek Literatów na Mazowszu

Sanktuarium ¶w. Stanisława Kostki