TPZP - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

SPOTKANIE WIELKANOCNE W WARSZAWIE

16 kwietnia 2015 r. o godz. 15.00 w warszawskiej restauracji ASTORIA przy ul. Grochowskiej 207 odbędzie się tradycyjne świąteczne spotkanie Warszawskiego Środowiska Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej "Przy Jajeczku".

PRZAŚNIK 2015

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej jak co roku rozpoczyna procedurę wyłaniania kandydatów do nagrody Przaśnika. Nagrodę przyznaje TPZP za zasługi dla Ziemi Przasnyskiej w dziedzinach: naukowej, oświatowej, kulturalnej, sportowej, gospodarczej i działalności społecznej. Nagrodę stanowi statuetka Przaśnika – młynarza, legendarnego założyciela Przasnysza.
Wnioski o przyznanie nagrody mogą złożyć wraz z pisemnym uzasadnieniem organizacje społeczne, instytucje i osoby prywatne do 22 kwietnia 2015 r. na adres: TPZP, Rynek 1, 06-300 Przasnysz lub do prezesa Piotra Kaszubowskiego.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, wiary, nadziei i miłości, wiosny w domach i sercach
życzy wszystkim Członkom oraz Sympatykom naszego Stowarzyszenia
Prezes i Zarząd TPZP

IX MAZOWIECKI KONKURS LITERACKI

Koło Miłośników Sztuki TARAS
wraz z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
ogłasza
IX Mazowiecki Konkurs Literacki
pod hasłem
z przypowieści jedno proste słowo

Współorganizatorami konkursu są:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu,
Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu,
Muzeum Historyczne w Przasnyszu,
Związek Literatów na Mazowszu z siedzibą w Ciechanowie,
Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich
Klub Literacki OsKaL w Ostrołęce.

Celem konkursu jest:
Stworzenie płaszczyzny do wymiany dorobku twórczego poetów lokalnych i autorów z innych rejonów Polski i świata.
Umożliwienie obcowania z literaturą, mówiącą o treściach transcendentnych, budujących wartości wyższe, poprzez zaprezentowanie wyróżnionych tekstów w zbiorze pokonkursowym.
Uczczenie 100. rocznicy urodzin ks. Jana Twardowskiego, którego twórczość stanowi ważne dziedzictwo kulturowe.
Uczczenie 10. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II poprzez promowanie treści religijnych zawartych w utworach literackich.
Integracja przedstawicieli różnych środowisk i pokoleń poprzez wspólne działania kulturotwórcze na rzecz Regionu.
Promocja regionu poprzez sztukę.
Konkurs skierowany jest do wszystkich autorów dorosłych z Kraju i z zagranicy, piszących w języku polskim, którzy pragną podzielić się nigdzie dotąd nie publikowaną i nie nagradzaną w innych konkursach własną twórczością inspirowaną Ewangelią i nauczaniem Jezusa Chrystusa zawartym
w Przypowieściach. Hasło konkursu nawiązuje do jednego z wierszy ks. Jana Twardowskiego.

Utwory oceniane będą w dwóch kategoriach:
1. Poezja - 3 wiersze.
2. Proza. - 1 tematyczny krótki utwór np: esej, opowiadanie, felieton, rozprawka o objętości nie dłuższej niż 3 strony formatu A4, czcionka rozmiar 12 Times New Roman.

Każdy utwór winien być opatrzony godłem. Autorzy biorący udział w poprzednich edycjach konkursu, proszeni są o przesyłanie prac pod innymi godłami niż w latach ubiegłych. Powtórzenie hasła skutkować będzie dyskwalifikacją. Do koperty z utworami należy załączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem jak przy utworach . W kopercie tej winny znaleźć się następujące informacje: nazwisko i imię, adres, autora oraz krótka nota biograficzna: wiek, zawód, dotychczasowe osiągnięcia twórcze.

Termin nadsyłania prac upływa 15. maja 2015r. Decyduje data stempla pocztowego. Prace należy nadsyłać na adres:
KMS TARAS
ul. Bukowa 7 /14
06-300 Przasnysz

Organizatorzy zamierzają wydać pokonkursowy zbiór, w formie książki pt: z przypowieści jedno proste słowo, w której zamieszczone zostaną prace Laureatów i organizatorów konkursu oraz wybrane tematyczne utwory kilku autorów lokalnych. Laureaci konkursu i osoby wyróżnione otrzymają przydzieloną pulę ww wydawnictwa w ramach przyznanych nagród. Ponadto dla Laureatów ufundowane zostaną inne nagrody rzeczowe.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas spotkania finałowego planowanego
na jesieni br. O dokładnym terminie spotkania zostaną powiadomieni tylko laureaci i osoby wyróżnione.Wszelkie informacje zostaną również umieszczone na stronach internetowych organizatorów. Nagrody należy odebrać osobiście. Organizatorzy nie przewidują rozsyłki nagród do uczestników konkursu nieobecnych na spotkaniu finałowym. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży. Gwarantują noclegi tylko dla osób z najdalszych stron, które potwierdzą przybycie i konieczność rezerwacji.

Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na przedstawiony regulamin i na wykorzystanie przez organizatorów danych osobowych do celów konkursu, na prezentację wybranych utworów podczas finału oraz nieodpłatnego zamieszczenia ich w ww. wydawnictwie.


Wszelkich informacji udziela koordynator projektu pod numerem tel: 500313 240, lub poprzez
adres e-mail: b_parzuchowska@o2.pl

ŻYCZENIA

BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA,
PEŁNYCH RODZINNEGO CIEPŁA I POKOJU

CZŁONKOM I SYMPATYKOM
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI PRZASNYSKIEJ
ŻYCZY PREZES I ZARZĄD STOWARZYSZENIA

WRĘCZENIE MEDALI OSTOJA-KOTKOWSKIEGO, PROMOCJA "ROCZNIKA PRZASNYSKIEGO"

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
Muzeum Historyczne w Przasnyszu

zapraszają

14 grudnia (niedziela) o godzinie 18:00
do Miejskiego Domu Kultury (Klub Otwartego Umysłu)

na uroczystość wręczenia Medali Stanisława Ostoja-Kotkowskiego i promocję I tomu "Rocznika Przasnyskiego"

PROMOCJA "KATALOGU MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ"

Zapraszamy na spotkanie promocyjne Katalogu Miejsc Pamięci Narodowej Ziemi Przasnyskiej, które odbędzie się w siedzibie Muzeum Historycznego w Przasnyszu,ul. Rynek 1 w dniu 21 listopada (piątek) 2014 roku o godzinie 16.00.
Współorganizatorami spotkania są Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej i Starostwo Powiatowe w Przasnyszu.
Spotkanie odbywa się w ramach projektu "Stolicy Kultury Mazowsza".

ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ WYSTAWY POPLENEROWEJ

Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Miejski Dom Kultury w Przasnyszu

zapraszają na wernisaż
wystawy poplenerowej
twórców Oddziału Ciechanowskiego SAP

w dniu 29 września 2014 r. (poniedziałek) o godz. 17.00
w Miejskim Domu Kultury (Klub Otwartego Umysłu)

MALARZE
Członkowie O/C SAP:
- Ewa Krzymińska ze Świercz (kurator pleneru)
- Alicja Małkowska z Ciechanowa (kurator organizacyjny)
- Marianna Olkowska z Ciechanowa
- Wiesław Lewandowski z Ciechanowa
- Waldek Stepnowski z Ciechanowa
- Jerzy Ratowski z Gołymina
- Piotr Czerwiński z Ciechanowa
Goście:
-Zdzisław Kruszyński z Mławy
-Stanisław Osiecki z Ciechanowa
-Krzysztof Miecznikowski z Przasnysza
FOTOGRAFICY
Członkowie Ciechanowskiego Klubu Fotografików i OC/SAP:
- Janina Janakakos-Szymańska (O/C SAP i Klub)
- Ewa Stangrodzka-Kozłowska (O/C SAP i Klub)
- Kazimierz Kosmala (Klub)
- Grzegorz Małkowski (Klub)
- Kamil Kuklak (Klub)

Kurator wystawy: Piotr Kaszubowski
Wernisaż uświetni Joanna Kiszkurno z Ciechanowa (śpiew)

Projekt wsparło finansowo Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

SPEKTAKL O ŚW. STANISŁAWIE KOSTCE

Koło Miłośników Sztuki "Taras"
Teatr Trzech Pokoleń
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

zapraszają na spektakl
w reżyserii Bożenny Beaty Parzuchowskiej
"Do wyższych rzeczy jestem stworzony"

Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
18 września 2014 r. (czwartek) o godz. 16.00

Spektakl realizowany w ramach projektu "Powiat Przasnyski Stolica Kultury Mazowsza 2014" wsparło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

ODSŁONIĘCIE POPIERSIA ALFREDA BORKOWSKIEGO

14 września 2014 r. podczas dożynek gminno-parafialnych w Rostkowie odsłonięte zostanie popiersie Alfreda Borkowskiego autorstwa Piotra Grabowskiego. Początek uroczystości - 11.00 (msza św. w kościele pw. św. Stanisława Kostki)

WYCIECZKA TPZP

WYCIECZKA TPZP: PODLASIE - "SZLAK PRZENIKANIA KULTUR"

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Piotr Kaszubowski, 798 041 801; pikas@op.pl
PTTK Ciechanów, ul. Warszawska 33
tel. 23 672-34-20, 23 672-58-65, 604 17 34 57 - Agata Olszewska
www.pttk-ciechanow.pl, pttk@ciechanow.pl

TERMIN: 11.10 – 13.10.2014 r.

P R O G R A M:

11.10
godz. 6,00 – zbiórka, wyjazd – zwiedzanie:
Muzeum Gwizdków w Gwizdałach,
Bazylika Mniejsza z lustrem Twardowskiego w Węgrowie,
Góra Zamkowa, katedra i cerkiew w Drohiczynie, prawosławne sanktuarium w Grabarce, przejażdżka gondolami po Bugu, obiadokolacja i nocleg w ośrodku nad Bugiem w Serpelicach, ognisko z pieczeniem kiełbasek,

12.10
godz. 8,00 – śniadanie,
“Podlaski przełom Bugu”
zwiedzanie:Terespol (przejście graniczne),
Kostomłoty (cerkiew unicka)
sanktuarium w Kodniu (zamek, Sanktuarium M.B. Kodeńskiej)
Jabłeczna (monastyr – klasztor prawosławny)
obiadokolacja i nocleg w ośrodku wypoczynkowym w Okunince
nad Jeziorem Białym

13.10
godz. 8,00 – śniadanie,
zwiedzanie: Sobibór (obóz zagłady Żydów)
Poleski Park Narodowy
obiad - Karczma Poleska w Kołaczach (żur poleski, bomby różanieckie), wyjazd do Przasnysza, zakończenie wycieczki.

Świadczenia: autokar lub bus, 1 nocleg w ośrodku wypoczynkowym w Serpelicach, położonym nad Bugiem w sosnowym lesie z piaszczystą plażą, domki z łazienkami (ogrzewane), 1 nocleg w ośrodku wczasowym w Okunince nad jeziorem Białym, pokoje z łazienkami, wyżywienie zgodnie z programem, przejażdżka gondolami po Bugu, bilety wstępów, ubezpieczenie.
Ilość osób/Cena: 35 osób /420 zł; 30 osób/ 440 zł; 20 – 25 osób/ 480 zł; 15 osób/ 555 zł.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

EWA KWIATKOWSKA NIE ŻYJE

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, ze w dniu 23 sierpnia 2014 r. w wieku 73 lat zmarła Ewa Kwiatkowska. Była sinologiem i prawnikiem. Swoje życie zawodowe związała z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, przebywała m. in. na placówce dyplomatycznej w Pekinie. W Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej od 2006 r. pełniła funkcję sekretarza.
Msza św. pogrzebowa rozpoczyna się w dniu 27 sierpnia po godz. 14.00 w kościele farnym w Przasnyszu, po czym odbędzie się pogrzeb na miejscowym cmentarzu parafialnym.

PLENER MALARSKI W PRZASNYSZU

Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich wraz z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej i przy patronacie Starostwa Powiatowego w Przasnyszu organizuje plener malarski twórców O/C SAP i zaproszonych malarzy.
Plener odbędzie się w dniach od 25-29.08.2014 z okazji przyznania Przasnyszowi i powiatowi przasnyskiemu tytułu STOLICY KULTURY MAZOWSZA.
We wrześniu b.r. odbędzie się również wystawa poplenerowa prac , na którą serdecznie już dziś ZAPRASZAMY w imieniu autorów i organizatorów.
Dokładniejsze informacje dotyczące wystawy podamy w stosownym terminie
W plenerze wezmą udział goście:
- Stanisław Osiecki z Ciechanowa
- Zdzisław Kruszyński z Mławy
i członkowie O/C SAP
- Ewa Krzymińska z Świercz
- Alicja Małkowska z Ciechanowa
- Marianna Olkowska z Ciechanowa
- Ewa Stangrodzka-Kozłowska z Ciechanowa
- Wiesław Lewandowski z Ciechanowa
- Waldek Stepnowski z Ciechanowa
- Jerzy Ratowski z Gołymina
- Piotr Czerwiński z Ciechanowa

70. ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Wójt Gminy Przasnysz
Proboszcz Parafii Bogate
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Zespół Szkół w Bogatem
Gminna Biblioteka Publiczna w Bogatem
...
mają zaszczyt zaprosić
na uroczystości poświęcone
70. rocznicy Powstania Warszawskiego

24 sierpnia 2014 r.
Zespół Szkoł w Bogatem

Program:
12.00 Msza św. polowa
13.00 Prelekcja nt. Powstania Warszawskiego - Karol Mazur
13.25 Odczytanie fragmentu szkicu biograficznego dotyczącego powstańca i poety Juliusza Krzyżewskiego - Jan Romuald Krzyżewski
14.00 Uroczyste odsłonięcie popiersia Juliusza Krzyżewskiego
14.20 Zwiedzanie wystawy o Powstaniu Warszawskim
14.40 Okolicznościowy program artystyczny

ZMARŁA IZABELA MAĆKOWSKA

25 czerwca 2014 r. w wieku 59 lat, po długiej i ciężkiej chorobie zmarła Izabela Maćkowska. Od wielu lat należała do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, ostatnio pracowała w Komisji Rewizyjnej naszego Stowarzyszenia.
Msza pogrzebowa za duszę śp. Izabeli Maćkowskiej rozpocznie się w poniedziałek 30 czerwca o godz. 14.00 w kościele oo. pasjonistów w Przasnyszu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12