TPZP - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

"ZEMSTA" W WYKONANIU TEATRU NAD WĘGIERKĄ

„Teatr nad Węgierką” przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu

zapraszają na

„Zemstę” Aleksandra Fredry
w reżyserii Anny Jelińskiej

Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
w dniu 23 listopada 2013 r. (sobota) o godz. 17.00
Obsada:
• Cześnik – Aleksander Szewczak
• Rejent – Andrzej Czaplicki
• Dyndalski – Mateusz Domański
• Papkin – Piotr Czarzasty
• Wacław – Maciej Więckowski
• Klara – Adriana Sadowska
• Podstolina – Ewa Kolwicz-Gwiazda
• Perełka, Mularz I – Mateusz Ślubowski
• Mularz II – Patryk Cesarski
• Hajduki – Konrad Rutkowski, Damian Benbenkowski, Sebastian Peter, Kacper Jabłoński

Projekt dofinansowało Starostwo Powiatowe w Przasnyszu i Miasto Przasnysz

REFERAT I WYSTAWY O POWSTANIU STYCZNIOWYM

Burmistrz Przasnysza
Dyrektor Muzeum Historycznego
i koło historyczne Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej „14 Pułk Strzelców Syberyjskich z Przasnysza”

serdecznie zapraszają mieszkańców Przasnysza

na uroczystości związane z zakończeniem obchodów
150. rocznicy Powstania Styczniowego na Ziemi Przasnyskiej.

W programie:

14.11.2013

godz. 17.00 Składanie kwiatów przy pomniku Orlika oraz na cmentarzu Parafialnym.

17.11.2013

godz. 12.00 Msza święta w Kościele Farnym w intencji Powstańców Styczniowych poległych na Ziemi Przasnyskiej

godz. 13.00 Spotkanie z Hubertem Domańskim w Muzeum Historycznym w Przasnyszu, który wygłosi referat nt. „Czy Powstanie Styczniowe spełniło się jako kolejna insurekcja narodowa”.

Uroczystościom towarzyszyć będzie wystawa koła historycznego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej „14 Pułk Strzelców Syberyjskich z Przasnysza” oraz „Mazowiecki Szlak Powstania Styczniowego".

MEDALE OSTOI-KOTKOWSKIEGO A. D. 2013

Kapituła Medalu im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego prosi o zgłaszanie kandydatur do Medalu na rok 2013 r. w następujących kategoriach:

1. Twórca Uznany
2. Debiut
3. Medal Honorowy

Do nagrody nominowane powinny być osoby lub grupy osób (stowarzyszenia, grupy muzyczne, teatralne, literackie itp.) związane i utożsamiające się z regionem, miastem i powiatem poprzez miejsce zamieszkania, urodzenia lub miejsce, w którym rozwijają swoją działalność artystyczną.
W kategorii TWÓRCA UZNANY kandydaci do medalu powinni posiadać wieloletni (około 10 lat), uznany w regionie lub w skali kraju dorobek twórczy.

W kategorii DEBIUT preferowane będą osoby rozpoczynające działalność artystyczną, których talent rokuje dalsze sukcesy i nie będzie jednorazowym aktem twórczym.

MEDAL HONOROWY otrzymają osoby, których działania przyczyniają się do promocji Przasnysza i powiatu przasnyskiego poprzez kreowanie pozytywnego wizerunku, wspierające kulturę lokalną i artystów oraz honorowi goście za zgodą Kapituły.
Wyłączone z nominacji do medali są osoby, które z racji pełnionych funkcji kierowniczych w placówkach kulturalnych mają w zakresie swoich obowiązków wykonywanie zadań związanych z promowaniem kultury, oraz członkowie Kapituły. Wyjątek stanowić może osoba, której osiągnięcia i działalność dalece wykracza poza zakres obowiązków wynikających z pracy po dokładnym zapoznaniu się z uzasadnieniem nominacji.
Nominacje, wraz z uzasadnieniem prosimy składać w sekretariacie MDK w Przasnyszu
przy ul. 3 Maja 16, w terminie do dnia 15 grudnia 2013r.


Kanclerz Kapituły - dr Radosław Waleszczak
Przewodniczący Komisji Konkursowych - Krzysztof Gadomski
Sekretarz Kapituły - Ewa Łukasiak

II PRZASNYSKA JESIEŃ

II PRZASNYSKA JESIEŃ
ROK 1863

18 X 2013 (piątek)
17:00 Miejski Dom Kultury

Spotkanie obejmie prelekcje, dyskusje, prelekcje multimedialne oraz część słowno-muzyczną

Organizatorzy:
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Miejski Dom Kultury w Przasnyszu

Patronat medialny:
InfoPrzasnysz.com

Projekt współfinansowany przez Nadleśnictwo Przasnysz

VII. MAZOWIECKI KONKURS LITERACKI - ROZSTRZYGNIĘTY

Koło Miłośników Sztuki TARAS w Przasnyszu
informuje, że spotkanie finałowe VII. Mazowieckiego Konkursu Literackiego pod hasłem:

Moja rodzina. Mój dom

odbędzie się
9. 11.2013r. o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury im. Stanisława Ostoi- Kotkowskiego w Przasnyszu (Klub Otwartego Umysłu).

Podczas uroczystości finałowej zostaną ogłoszone wyniki i wręczone nagrody rzeczowe.
Odbędzie się także prezentacja wybranych utworów
przez aktorów amatorskiego Teatru Trzech Pokoleń
oraz promocja zbioru pokonkursowego.

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych. Indywidualne zaproszenia skierowane zostaną do Laureatów oraz środowisk twórczych z Mazowsza.

Organizatorzy nie zwracają kosztów przyjazdu.

KONFERENCJA NAUKOWA O OŚWIACIE

Dyrekcja i społeczność szkolna LO im. KEN
w Przasnyszu
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

zapraszają
na konferencję naukową

OŚWIATA NA PÓŁNOCNYM MAZOWSZU

w piątek, 20 września o godz. 11.30
w Muzeum Historycznym w Przasnyszu

W programie m. in. wykład Mariusza Bondarczuka "Działanie komunistycznych służb specjalnych wobec środowiska LO w Przasnyszu w latach 1945-1989" oraz referaty przygotowane przez uczniów LO.

Patronat nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Starosta Przasnyski Zenon Szczepankowski i Burmistrz Miasta Przasnysza Waldemar Trochimiuk.

WYCIECZKA TPZP- „WOKÓŁ PUSZCZ: KNYSZYŃSKIEJ I BIAŁOWIESKIEJ, SZLAKIEM TATARSKIM I PRZENIKANIA KULTUR"

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej i PTTK w Ciechanowie organizują wycieczkę krajoznawczą „Wokół Puszcz: Knyszyńskiej i Białowieskiej, Szlakiem Tatarskim i przenikania kultur”.

Termin: 28.09 – 30.09.2013 r.

PROGRAM:

1 dzień

godz. 6,00 – wyjazd na Podlasie:

zwiedzanie: Tykocin – synagoga, Białystok – miasto leżące na styku kultur: polskiej, litewskiej, białoruskiej, pałac i park Branickich, Muzeum Wojska, godz. 19,00 – obiadokolacja i nocleg w okolicach Białegostoku

2 dzień

godz. 8,00 – śniadanie,

„Szlak Tatarski”

Supraśl – nazywane „Perłą Podlasia”, ze średniowiecznym układem urbanistycznym, Muzeum Ikon, Zespół Prawosławnego Męskiego Monasteru p.w. Zwiastowania NMP.

Sokółka - miasto nazywane „polską stolicą orientu”, zaskakuje swą wielokulturowością i zaprasza na Szlak Tatarski, Bohoniki - największy cmentarz muzułmański (mizar) w Polsce, meczet, Krynki – jedyne miasto w Polsce z zachowanym do dziś placem gwiaździstym, jedyny sześcioboczny rynek w Polsce, cerkiew, synagoga, Kruszyniany – wieś tatarska, muzułmański meczet i mizar, kolacja w Tatarskiej Jurcie, nocleg w Białowieży

3 dzień

śniadanie, zwiedzanie Białowieży i Puszczy Białowieskiej, w programie Rezerwat Ścisły BPN, cerkiew św. Mikołaja, obiad, wyjazd do Przasnysza, ok. godz. 21,00 – zakończenie wycieczki.

ŚWIADCZENIA: autokar, 2 noclegi, wyżywienie zgodnie z programem, pilot, przewodnik, bilety wstępów, ubezpieczenie.

CENA: 435 zł.

UWAGA: program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie, ilość miejsc ograniczona.


Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu: 798 041 801

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI IM. ALFREDA BORKOWSKIEGO

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI IM. ALFREDA BORKOWSKIEGO
POD HASŁEM „OPOWIEŚCI Z RODZINNYCH STRON”

1.Cel konkursu:
- przypomnienie twórczości Alfreda Borkowskiego (15 VI 1930 – 12 II 2012), lekarza, pisarza i społecznika, związanego z ziemią przasnyską i ciechanowską.
Alfred Borkowski urodził się w Mchowie pod Przasnyszem, w Przasnyszu kończył szkołę podstawową i średnią, a w Ciechanowie przez wiele lat mieszkał, pracował i tworzył. Spoczywa na zabytkowym cmentarzu przy ul. Płońskiej. Był autorem ponad trzydziestu książek prozatorskich, gł. o tematyce regionalnej oraz jedenastu zbiorów poezji.
- ocalanie i utrwalanie wiedzy o przeszłości północnego Mazowsza.
- integracja środowisk literackich i regionalnych.
- promocja Muzeum Historycznego w Przasnyszu.
2. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
- I (dla młodzieży w wieku 14-16 lat)
- II (dla młodzieży w wieku 17-19 lat)
- III (dla autorów dorosłych powyżej 19 lat)
3. Konkurs adresowany jest do osób nie zrzeszonych lub będących członkami związków twórczych, piszących w języku polskim.
4. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do 31 stycznia 2014 r., na adres organizatora jednego utworu o cechach formalnych znamiennych dla prozy Alfreda Borkowskiego (klechda, legenda, opowiadanie, historia miejscowości, biografia, historia rodziny, opis obyczaju), o objętości do 10 stron standardowego maszynopisu, inspirowanego dziejami północnego Mazowsza ze szczególnym uwzględnieniem powiatów przasnyskiego i ciechanowskiego, nigdzie wcześniej nie publikowanego i nie nagradzanego. Utwór należy przesłać w trzech egzemplarzach, w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego, z dopiskiem na kopercie: Opowieści z rodzinnych stron.
5. Każdy utwór należy opatrzyć godłem, dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną takim samym pseudonimem, zawierającą dane o autorze: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres i telefon kontaktowy.
6. Prace konkursowe w trzech kategoriach: I, II i III ocenia powołane przez organizatorów Jury, w skład którego wchodzą pisarze, historycy i regionaliści. Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.
7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów. O wynikach zostaną poinformowane tylko osoby nagrodzone.
8. Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody mogą odebrać laureaci lub upoważnione przez nich osoby przez trzy miesiące po ogłoszeniu wyników. Po tym terminie nagrody przechodzą na rzecz organizatorów.
9. Ogłoszenie wyników, uhonorowanie laureatów oraz prezentacja nagrodzonych utworów nastąpi 15 czerwca 2014 r. w rocznicę urodzin Alfreda Borkowskiego w Muzeum Historycznym w Przasnyszu.
10. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i kosztów przejazdu.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do druku wybranych utworów w „Roczniku Przasnyskim”, „Ciechanowskich Zeszytach Literackich” oraz do cytowania ich w mediach, bez dodatkowej zgody na nieodpłatną publikację.
11. Utwory należy nadesłać na adres:
Muzeum Historyczne w Przasnyszu, ul. Rynek 1, 06-300 Przasnysz
tel./fax 0 29 752 28 66 (MHP)
798 041 801 (koordynator: Piotr Kaszubowski, e–mail: pikas@op.pl)

Organizatorzy:
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej
Związek Literatów na Mazowszu

WRĘCZENIE STATUETKI "PRZAŚNIKA" MIECZYSŁAWOWI STUSIŃSKIEMU

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Miejski Dom Kultury w Przasnyszu

zapraszają na uroczystość
wręczenia statuetki „Przaśnika”
Mieczysławowi Stusińskiemu

w dniu 14 czerwca 2013 r. o godz. 17.00
w sali widowiskowej MDK

w programie m. in.
• Koncert Orkiestry Dętej OSP Przasnysz
• Pokaz tańca Jumpstyle Mazowsze
• Tort okolicznościowy

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW TPZP

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
zaprasza na
Walne Zebranie

w dniu 6 czerwca 2013 r. (czwartek)
o godz. 17.00
w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu, ul. 3 Maja 16
(Klub Otwartego Umysłu, dawna „Parkowa”)

Program:
1. Sprawozdanie Zarządu za 2012 r.
2. Wybory „Przaśnika”

Podczas zebrania będzie możliwość opłacenia składek członkowskich

IX MIĘDZYNARODOWE DNI KS. MACIEJA KAZIMIERZA SARBIEWSKIEGO

Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

zapraszają

w dniu 10 maja o godz. 11.00 do Ratusza Staromiejskiego w Przasnyszu

na spotkanie z p. Ireną Duchowską

w ramach IX Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego.

Irena Duchowska – poetka i działaczka polska na Litwie. Fizyk z wykształcenia, pisarka z zamiłowania. Założycielka i nauczycielka Szkółki Języka Polskiego w rejonie kiejdańskim oraz prezes Związku Polaków Litwy na Laudzie i Stowarzyszenia Polaków Kiejdan. Zajmuje się także redagowaniem gazetki pn. “Głos z Laudy” i organizowaniem Festynów Kultury Polskiej na Laudzie. Wydała tomiki wierszy: “Znad Issy” (2004), “Głos z Laudy” (2005), “Mój testament” (2006) i “Miraże” (2007).

VII MAZOWIECKI KONKURS LITERACKI

W KRONICE przedstawiamy Regulamin VII Mazowieckiego Konkursu Literackiego, którego współorganizatorem jest jak co roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej.

PRZAŚNIK 2013

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej jak co roku rozpoczyna procedurę wyłaniania kandydatów do nagrody Przaśnika. Nagrodę przyznaje TPZP raz w roku jednej osobie za zasługi dla Ziemi Przasnyskiej w dziedzinach: naukowej, oświatowej, kulturalnej, sportowej, gospodarczej i działalności społecznej. Nagrodę stanowi statuetka Przaśnika – młynarza, legendarnego założyciela Przasnysza.
Wnioski o przyznanie nagrody mogą złożyć wraz z pisemnym uzasadnieniem organizacje społeczne, instytucje i osoby prywatne do 10 maja 2013 r. w siedzibie Muzeum Historycznego. Następnie Zarząd Towarzystwa spośród zgłoszonych propozycji nominuje trzy osoby. W 2013 r. wyboru laureata po raz ostatni dokona Walne Zebranie członków TPZP w głosowaniu tajnym. Uroczyste wręczenie nagrody nastąpi 14 czerwca podczas Dni Przasnysza.
Władze Towarzystwa, tj. członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wyłączeni z grona osób kandydujących do nagrody.
Od przyszłego roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej będzie przyznawać swoją nagrodę według zmienionej formuły i nowego regulaminu.

SPOTKANIE PRZY JAJECZKU W WARSZAWIE

Zarząd Towarzystwa Przyjacioł Ziemi Przasnyskiej Środowisko Warszawskie
zaprasza na tradycyjne

SPOTKANIE PRZY JAJECZKU

które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2013 r. (czwartek) o godz. 15.00
w Restauracji u Siwka "MAZURSKA"
ul. Poligonowa 30/ róg Ostrobramskiej, parking "Koara" bezpłatny

WESOŁEGO ALLELUJA!

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, wiary, nadziei i miłości, wiosny w domach i sercach a także za oknem

życzy wszystkim Członkom oraz Sympatykom naszego Stowarzyszenia
Prezes i Zarząd TPZP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12