TPZP - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

PRZASNYSZ W LATACH 1795-1866

W księgarni "Polska Książka", Rynek 13 można już kupić książkę dr. Radosława Waleszczaka "Przasnysz w latach 1795 - 1866". Promocja książki odbyła się 24 października w auli LO w Przasnyszu.

MEDAL STANISŁAWA OSTOI-KOTKOWSKIEGO - III EDYCJA

Kapituła Medalu im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego prosi o zgłaszanie kandydatur do Medalu na rok 2008 r. w następujących kategoriach:
1) Twórca Uznany
2) Debiut
3) Medal Honorowy

Do nagrody nominowane powinny być osoby związane i utożsamiające się z regionem, miastem i powiatem poprzez miejsce zamieszkania, urodzenia, pracy zawodowej lub działalności artystycznej.

1. W kategorii TWÓRCA UZNANY osoba nominowana obok spełnienia w/w warunku powinna posiadać wieloletni (ok. 10 lat), uznany w regionie lub w skali kraju dorobek twórczy.

2. W kategorii DEBIUT preferowane będą osoby rozpoczynające działalność artystyczną, których talent rokuje dalsze sukcesy i nie będzie jednorazowym aktem twórczym.

3. MEDAL HONOROWY otrzymają osoby, których działania przyczyniają się do promocji miasta i powiatu, poprzez kreowanie pozytywnego wizerunku, wspierające kulturę lokalną i artystów oraz honorowi goście za zgodą kapituły.

Wyłączone z nominacji do medali są osoby, które z racji pełnionych funkcji kierowniczych w placówkach kulturalnych mają w zakresie swoich obowiązków wykonywanie zadań związanych z promowaniem kultury, oraz członkowie Kapituły. Wyjątek stanowić może osoba, której osiągnięcia i działalność dalece wykracza poza zakres obowiązków wynikających z pracy po dokładnym zapoznaniu się z uzasadnieniem nominacji.

Nominacje, wraz z uzasadnieniem, prosimy składać do sekretarza Kapituły, Piotra Kaszubowskiego w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej i Muzeum Historycznego w Przasnyszu (Rynek 1), w terminie do 30 listopada 2008 r.

Kanclerz Kapituły dr Radosław Waleszczak
Przewodniczący Komisji Konkursowych Krzysztof Gadomski
Sekretarz Kapituły Piotr Kaszubowski

OBCHODY 150. ROCZNICY URODZIN KAZIMIERZA CHEŁCHOWSKIEGO

10 sierpnia 2008 r. odbyły się w Rostkowie uroczystości 150. rocznicy urodzin Kazimierza Chełchowskiego - lekarza medycyny, społecznika, jednego z organizatorów Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego (zm. 1917).
O godz. 14.00 w budynku OSP rozpoczęły się wykłady o tematyce rolniczej. W tym samym czasie w szkole podstawowej Wiesława Krawczyk, dyr. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie wygłosiła wykład nt. "Żywność, żywienie, zdrowie". O godz. 16.00 proboszcz parafii rostkowskiej ks. Adam Rostkowski poświęcił pomnik Kazimierza Chełchowskiego autorstwa Jana Stępkowskiego. Postać Chełchowskiego przybliżył Piotr Kaszubowski, kierownik Muzeum Historycznego w Przasnyszu. Po uroczystości zebrani wysłuchali recitalu piosenkarskiego Kaliny Wójcik.

"JEST WE MNIE PŁOMIEŃ, KTÓRY MYŚLI..."

6 czerwca 2008 r. o godz. 18.00 w Centrum Otwartego Umysłu MDK w Przasnyszu odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników II Mazowieckiego Konkursu Literackiego, zorganizowanego przez Koło Miłośników Sztuki "Taras" przy TPZP, Muzeum Historyczne w Przasnyszu, Miejski Dom Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną w Przasnyszu pod hasłem "Jest we mnie płomień, który myśli...".

II PIKNIK NAUKOWY W CHORZELACH

18 maja od godziny 12.00 na terenie przedszkola w Chorzelach odbywać się będzie II Piknik Naukowy z cyklu „Spotkania z Historią” - kontynuacja przedsięwzięcia, które w ubiegłym roku rozpoczęło Towarzystwo Przyjaciół Chorzel wspólnie z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie.

DZIŚ POZNAMY LAUREATA "PRZAŚNIKA"

O godz. 17.00 w Klubie Otwartego Umysłu (dawna "Parkowa") odbędzie się walne zebranie członków TPZP, na którym zostanie wybrany laureat "Przaśnika" - corocznej nagrody przyznawanej przez Towarzystwo. Zebrani mogą głosować na jedną z trzech nominowanych osób: Alfreda Borkowskiego, Krystynę Grotkowską lub ks. Tadeusza Niestępskiego.

SESJA POPULARNO-NAUKOWA "SWOISTOŚĆ PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA W POLSCE PRZEDROZBIOROWEJ"


Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Przasnyszu
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
zapraszają
na sesję popularno-naukową

Swoistość Północnego Mazowsza w Polsce Przedrozbiorowej

dn. 25 kwietnia 2008 r. o godz. 15.00
w auli LO, ul. Św. Stanisława Kostki 15

PROGRAM:
1. Prof. Henryk Samsonowicz "Społeczeństwo średniowieczne".
2. Prof. Jerzy Kłoczowski "Kultura w XIV-XVII w. Mazowsze Północne wchodzi do Rzeczpospolitej".
3. Dr Stanisław Lolo "Społeczeństwo w XVI-XVIII w."
4. Prof. Jan Dzięgielewski "Kultura polityczna w XVI-XVIII w."
5. Debata generalna na temat:
"Swoistość Mazowsza Północnego do XVIII w."

ANTARKTYDA - BIAŁY KONTYNENT

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, Miejski Dom Kultury w Przasnyszu oraz Regionalna Galeria "NA PIĘTRZE" zapraszają na otwarcie wystawy fotograficznej Andrzeja Ciuby Antarktyda - biały kontynent.
13 kwietnia 2008 r. godz. 18.00 Klub Otwartego Umysłu (dawna restauracja "PARKOWA")

SPOTKANIA WIELKANOCNE TPZP W WARSZAWIE I PRZASNYSZU

10 kwietnia 2008 r. na corocznym "Jajeczku" spotykają się członkowie Koła Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej.
*
11 kwietnia 2008 r. o godzinie 17.00 Burmistrz Miasta Przasnysza, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej oraz Miejski Dom Kultury w Przasnyszu zapraszają na spotkanie wielkanocne w sali widowiskowej MDK. W programie recital fortepianowy Huberta Rutkowskiego, pochodzącego z Krasnego absolwenta Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, zdobywcy wielu nagród na międzynarodowych i krajowych konkursach pianistycznych.

NAGRODA "PRZAŚNIKA"

Do 1 marca 2008 r. TPZP czeka na nominacje do tegorocznej nagrody "Przaśnika". Nagrodę przyznaje Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej raz w roku jednej osobie za zasługi dla Ziemi Przasnyskiej w dziedzinach: naukowej, oświatowej, kulturalnej, sportowej, gospodarczej i działalności społecznej. Nominacje prosimy zgłaszać wraz z pisemnym uzasadnieniem do Muzeum Historycznego, Przasnysz, Rynek 1.

MSZA W INTENCJI ŻOŁNIERZY AK I MIEJSKA WIGILIA

17 grudnia o godz. 18.00 w kościele farnym w Przasnyszu odbędzie się uroczysta msza św. w intencji żołnierzy ZWZ-AK, powieszonych przez Niemców na rynku przasnyskim 65 lat temu.

O godz. 19.15 rozpocznie się w Miejskim Domu Kultury spotkanie wigilijne zorganizowane przez TPZP oraz burmistrza Przasnysza. Ważnym punktem uroczystości będzie wręczenie Medali Stanisława Ostoi-Kotkowskiego za 2007 r. Otrzymają je: Aleksander Drwęcki w kategorii Medal Honorowy oraz Krzysztof Turowiecki i Stanisław Radomski w kategorii Twórca Uznany. W spektaklu jasełkowym wystąpią uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2.

MEDAL STANISŁAWA OSTOJA-KOTKOWSKIEGO

Jeszcze tylko w dniu dzisiejszym do godz. 17.00 przyjmowane będą w Muzeum Historycznym zgłoszenia kandydatur do Medalu Stanisława Ostoi-Kotkowskiego za rok 2007. Do chwili obecnej nie wpłynęło żadne zgłoszenie w kategorii Debiut.

Za Kapitułę Medalu - Piotr Kaszubowski

CHORZELE W OBIEKTYWIE

Towarzystwo Przyjaciół Chorzel, koło terenowe TPZP oraz Muzeum Historyczne w Przasnyszu zapraszają na otwarcie wystawy fotograficznej Chorzele w obiektywie 1900-2000, które odbędzie się w Muzeum Historycznym 15 listopada o godz. 18.00.

MEDAL STANISŁAWA OSTOJA-KOTKOWSKIEGO

Kapituła Medalu im. Stanisława Ostoja-Kotkowskiego prosi o zgłaszanie kandydatur do Medalu na rok 2007 r. w następujących kategoriach:
1) Twórca Uznany
2) Debiut
3) Medal Honorowy

Do nagrody nominowane powinny być osoby związane i utożsamiające się z regionem, miastem i powiatem poprzez miejsce zamieszkania, urodzenia, pracy zawodowej lub działalności artystycznej.

1. W kategorii TWÓRCA UZNANY osoba nominowana obok spełnienia w/w warunku powinna posiadać wieloletni (ok. 10 lat), uznany w regionie lub w skali kraju dorobek twórczy.

2. W kategorii DEBIUT preferowane będą osoby rozpoczynające działalność artystyczną, których talent rokuje dalsze sukcesy i nie będzie jednorazowym aktem twórczym.

3. MEDAL HONOROWY otrzymają osoby, których działania przyczyniają się do promocji miasta i powiatu, poprzez kreowanie pozytywnego wizerunku, wspierające kulturę lokalną i artystów oraz honorowi goście za zgodą kapituły.

Wyłączone z nominacji do medali są osoby, które z racji pełnionych funkcji kierowniczych w placówkach kulturalnych mają w zakresie swoich obowiązków wykonywanie zadań związanych z promowaniem kultury, oraz członkowie Kapituły. Wyjątek stanowić może osoba, której osiągnięcia i działalność dalece wykracza poza zakres obowiązków wynikających z pracy po dokładnym zapoznaniu się z uzasadnieniem nominacji.

Nominacje, wraz z uzasadnieniem, prosimy składać do sekretarza Kapituły, Piotra Kaszubowskiego w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej i Muzeum Historycznego w Przasnyszu (Rynek 1), w terminie do 30 listopada 2007 r.

Kanclerz Kapituły dr Radosław Waleszczak
Przewodniczący Komisji Konkursowych Krzysztof Gadomski
Sekretarz Kapituły Piotr Kaszubowski

POŚWIĘCENIE EPITAFIUM PAWŁA KOSTKI

30 września o godz. 11.30 podczas mszy św. w kościele pasjonistów w Przasnyszu, którą odprawiać będzie biskup pomocniczy diecezji płockiej Roman Marcinkowski, zostanie poświęcone epitafium Pawła Kostki dłuta Jana Stępkowskiego wg projektu Wojciecha Ciesielskiego. Biskup Marcinkowski poświęci również - w 30. rocznicę koronacji - trzy kopie obrazu Matki Boskiej Niepokalanej Przewodniczki z Przasnysza.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Muzeum Historyczne w Przasnyszu

Muzeum Weterynarii w Przasnyszu

MDK Przasnysz

Urząd Miasta w Przasnyszu

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana

Przasnysz zapomniana bitwa

Bitwa przasnyska

Andrzej Staszewski

Związek Literatów na Mazowszu

Sanktuarium ¶w. Stanisława Kostki