TPZP - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

WYNIKI III MAZOWIECKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

Jury w składzie:
Przewodniczący:
Tadeusz Witkowski- dr slawistyki, historyk literatury, publicysta
Członkowie:
Teresa Kaczorowska- dr nauk humanistycznych, dziennikarka, prozaik, poetka
Anna Gajdzińska – Dyrektor MBP w Przasnyszu,
Piotr Kaszubowski – Kierownik MH w Przasnyszu,
a także Zarząd KMS TARAS:
Anna Jelińska, Grzegorz Jasiński, Andrzej Lewicki
oraz Sekretarz Jury:
Bożenna Beata Parzuchowska – Przewodnicząca KMS TARAS,
dokonało wnikliwej oceny nadesłanych tekstów wg kryteriów:
dobór tematyczny wiersza, styl, forma oraz zastosowane środki wyrazu.
Na podstawie uzyskanej łącznej oceny punktowej Jury wyłoniło 9 laureatów w kategorii dorosłych:
* I miejsce ex aequo:
Jacek Karolak z Warszawy i Daniel Ratz z Płocka – nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Przasnyszu;
* II miejsce:
Anna Piliszewska z Wieliczki - nagrodę ufundował Urząd Miasta Przasnysza;
* III miejsce:
Anna Łotocka z Warszawy - nagrodę ufundował Urząd Gminy Przasnysz.

Wyróżnienia otrzymali:
* Tadeusz Charmuszko z Suwałk (za zestaw wierszy)
* Stanisław Radomski z Przasnysza (za zestaw wierszy)
* Andrzej Ziobrowski z Nowej Huty (za wiersz "List") - nagrody ufundowała Miejska Biblioteka Publiczna oraz Piotr Kaszubowski – Kierownik Muzeum Historycznego w Przasnyszu.
Przyznano także dwie Nagrody Specjalne:
Nagrodę Prezesa TPZP dla najmłodszej uczestniczki konkursu Moniki Osowieckiej (za wiersz "Rówieśnikowi");
Nagrodę Specjalną Kierownika Muzeum Historycznego dla Tadeusza Załęskiego z Milewa Gawar (za nawiązanie w twórczości do tematu Powstania Warszawskiego).
Ponadto fundatorami nagród książkowych był Miejski Dom Kultury i Bożenna Beata Parzuchowska.

FINAŁ III MAZOWIECKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

Koło Miłośników Sztuki "Taras"
przy TPZP w Przasnyszu
oraz
Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu
Księgarnia "Polska Książka"

zapraszają

na Finał III Mazowieckiego Konkursu Literackiego

Spróbuj opiewać okaleczony świat
czyli strofy przeciw wojnie


26 września 2009 r. godz. 17.00
MDK w Przasnyszu

KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Starosta Przasnyski oraz Starosta Nidzicki
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, Towarzystwo Przyjaciół Chorzel

wraz z instytucjami i organizacjami współorganizującymi
zapraszają

na uroczystość poświęcenia popiersia Wiktora Zacheusza Nowowiejskiego
oraz posadzenia Dębów Pamięci w ramach ogólnopolskiej akcji posadzenia 21.473 dębów
na 70-lecie Zbrodni Katyńskiej.

"KATYŃ … OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA"

Uroczystość odbędzie się w dniu 5 września 2009 roku o godzinie 14:00
w Górach Dębowych k. Janowa (Gmina Chorzele, Powiat Przasnyski).

Program uroczystości: godz. 14.00:

Otwarcie uroczystości – powitanie gości
Hymn Państwowy
Modlitwa za duszę Wiktora Zacheusza Nowowiejskiego oraz mieszkańców Ziemi Przasnyskiej - ofiar Zbrodni Katyńskiej
Wystąpienie prof. dr. hab. Ryszarda Juszkiewicza
Odsłonięcie i poświęcenie popiersia Wiktora Zacheusza Nowowiejskiego
Słowo Starosty Przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego
Apel Pamięci i salwa asysty honorowej z Przasnyskiego Ośrodka Radioelektronicznego – JW 5699
Uroczyste posadzenie Dębów Pamięci poświęconych ofiarom Zbrodni Katyńskiej
Wystąpienia gości zaproszonych
Ognisko harcerskie
LISTA OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ Z TERENU POWIATU PRZASNYSKIEGO:

1. st. post. Teofil APTAZY
2. rtm. Adam BARTOSIEWICZ
3. ppor. Kazimierz BERCZYŃSKI
4. st. przod. Czesław GROCHOWSKI
5. st. post. Karol KOBUSZEWSKI
6. post. Roman KOMOSIŃSKI
7. post. Czesław KRAWCZYK
8. por. Tadeusz LISOWSKI
9. rtm. Zygmunt MŁOT-PRZEPAŁKOWSKI
10. st. post. Bolesław PACZEWSKI
11. podkom. Zygmunt PAMPUCH
12. por. Eugeniusz RYKOWSKI
13. kpt. Leon SKOWROŃSKI
14. st. post. Stanisław WOJDAT
15. st. post. Władysław WOŹNICKI
16. st. post. Jan ZADROŻNY
17. ks. por. Franciszek ZAKRZEWSKI
18. st. post. Piotr ZAŁĘSKI

Pochylamy się z szacunkiem nad mogiłami ofiar Zbrodni Katyńskiej. Chcemy, aby pamięć o tej straszliwej zbrodni sprzed 68 lat była żywa w pokoleniach polskiego narodu.

Patronat nad uroczystością objęli:
STAROSTA PRZASNYSKI I STAROSTA NIDZICKI

ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY:

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Starostwo Powiatowe w Nidzicy&
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Towarzystwo Przyjaciół Chorzel
Nadleśnictwo Przasnysz
Urząd Miasta w Przasnyszu
Urząd Gminy w Janowie
Urząd Gminy w Krasnem
Urząd Gminy w Czernicach Borowych
Urząd Gminy w Jednorożcu
Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
Urząd Gminy w Przasnyszu
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Związek Harcerstwa Polskiego w Przasnyszu
Koło Przyjaciół Harcerstwa w Przasnyszu
Związek Polskich Spadochroniarzy
Stowarzyszenie Parafiada im. Józefa Kalasancjusza

PATRONAT MEDIALNY: Nowy Tygodnik Przasnyski

"PRZAŚNIK" DLA KRYSTYNY GROTKOWSKIEJ

W piątek 12 czerwca o godz. 17.00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu odbędzie się uroczyystość wręcznia statuetki "Przaśnika" Krystynie Grotkowskiej. Po uroczystości organizatorzy zapraszają na wernisaż wystawy grafiki prof. Krzysztofa Ostrowskiego i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

WALNE ZEBRANIE TPZP

W dniu 24 kwietnia 2009 roku o godz. 17.00 w Klubie Otwartego Umysłu przy MDK w Przasnyszu odbędzie się Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej.

Program:
1. Sprawozdanie Zarządu za 2008 rok
2. Wybory PRZAŚNIKA

Członkowie TPZP wybiorą laureata PRZAŚNIKA spośród następujących kandydatur: Krystyny Grotkowskiej i Alfreda Borkowskiego - finalistów konkursu sprzed roku oraz Franciszka Kaszubowskiego i Tadeusza Załęskiego, zgłoszonych w roku bieżącym.

NAGRODA "PRZAŚNIKA"

Do 31 marca 2009 r. TPZP czeka na nominacje do tegorocznej nagrody "Przaśnika". Nagrodę przyznaje Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej raz w roku jednej osobie za zasługi dla Ziemi Przasnyskiej w dziedzinach: naukowej, oświatowej, kulturalnej, sportowej, gospodarczej i działalności społecznej. Nominacje prosimy zgłaszać wraz z pisemnym uzasadnieniem do Muzeum Historycznego, Przasnysz, Rynek 1.

III MAZOWIECKI KONKURS LITERACKI

Koło Miłośników Sztuki TARAS w Przasnyszu
ogłasza

III MAZOWIECKI KONKURS LITERACKI

pod hasłem:

Spróbuj opiewać okaleczony świat
czyli
strofy przeciw wojnie


Współorganizatorami Konkursu są: Miejski Dom Kultury w Przasnyszu, Muzeum Historyczne w Przasnyszu, Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu i Księgarnia „Polska Książka”.
Konkurs zorganizowany jest dla uczczenia 70.rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz 20. rocznicy upadku PRL. Hasło konkursu i jego myśl przewodnia nawiązuje do twórczości wybitnego polskiego poety, eseisty, prozaika i wykładowcy – Adama Zagajewskiego, w którego poezji „bardzo ważną rolę odgrywa tajemnica wpisana w przeżywanie współczesności”. Nadesłane na konkurs utwory powinny nawiązywać w swej treści do szeroko rozumianej problematyki czasów współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem przeżyć i refleksji dotyczących okrucieństwa wojny, sensu walki o wyzwolenie i oceny przemian
w ludziach i w Ojczyźnie po upadku PRL. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do twórców zrzeszonych, majacych już bogaty dorobek literacki, jak i do autorów początkujących. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie 3 tematycznych utworów poetyckich, napisanych na maszynie lub komputerze w 5 kompletach opatrzonych godłem.
Do zestawów wierszy należy dołączyć zaklejoną kopertę, w której zawarte będą informacje: nazwisko i imię uczestnika, wiek, adres, nr telefonu, e-mail, krótka notka o dotychczasowych sukcesach. Prace oceniane będą przez krytyków literackich i przedstawicieli organizatorów w dwóch kategoriach:
Dorośli – powyżej 18 lat,
Młodzież – od 15 do 18 lat.
Prace należy przysyłać do dnia 30 kwietnia 2009 r. na adres:
KMS TARAS
ul. Rynek 1
06-300 Przasnysz
z dopiskiem: III Mazowiecki Konkurs Literacki.
Rozstrzygnięcie konkursu i impreza finałowa odbędzie się we wrześniu 2009 r. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrodzone wiersze zostaną wydrukowane w okolicznościowym zbiorku, wydanym przez organizatorów.

ZMARŁ EDMUND MAJKOWSKI

19 lutego 2009 r. zmarł w wieku niespełna 80 lat Edmund Majkowski, artysta rzeźbiarz, autor kilku pomników w Przasnyszu, m. in. Pomnika Nadania Praw Miejskich, Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego i Pomnika Niepodległości. Był w gronie założycieli Środowiska Warszawskiego TPZP. Edmund Majkowski w ubiegłym roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przasnysza. Wcześniej, w 2004 r. wyróżniony został statuetką Przasnyskiego Koryfeusza.

PROMOCJA KSIĄŻKI "PRZASNYSKIE PORTRETY"

12 lutego 2009 r. o godz. 17.00 w Klubie Otwartego Umysłu (Miejski Dom Kultury w Przasnyszu) odbędzie się promocja książki Alfreda Borkowskiego i Piotra Kaszubowskiego pt. "Przasnyskie portrety. Część druga". Współorganizatorami spotkania są Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej i Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu.

Z A P R A S Z A M Y!

ZMARŁ MARIAN STRZESZEWSKI

17 stycznia 2009 r. zmarł w Przasnyszu po długiej chorobie w wieku 84 lat Marian Strzeszewski, dawny sanitariusz Pogotowia Ratunkowego w Przasnyszu, wieloletni działacz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, w latach 1996-2002 członek zarządu TPZP. Miłośnik historii i swojego miasta, należał do najhojniejszych ofiarodawców Muzeum Historycznego. Do niedawna uczestniczył niemal w każdym wydarzeniu kulturalnym organizowanym przez Muzeum i Towarzystwo. M. Strzeszewski spoczął w grobie rodzinnym na miejscowym cmentarzu parafialnym.

WIGILIA MIEJSKA I WRĘCZENIE MEDALI STANISŁAWA OSTOJA-KOTKOWSKIEGO

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej i Burmistrz Miasta Przasnysz zapraszają na wigilię, która odbędzie się 21 grudnia (niedziela) o godz. 16:00 na sali widowiskowej MDK.

Program spotkania:

1. Wręczenie medali Stanisława Ostoi-Kotkowskiego

2. Spektakl jasełkowy w wykonaniu dzieci ze świetlicy "Promyk Jutrzenki"
(scenariusz i reżyseria: siostra Danuta)

3. Życzenia świąteczne

4. Stół wigilijny


WIECZÓR POŚWIĘCONY MICHAŁOWI OBOJSKIEMU

TPZP oraz Liceum Ogólnokształcące im. KEN zaprasza w poniedziałek 10 listopada na wieczór poświęcony wieloletniemu nauczycielowi szkoły, Michałowi Obojskiemu.

Program:
16.00 - Msza Św. w kościele farnym
17.00 - Michał Obojski w przasnyskim liceum - odczyt Mariusza Bondarczuka (aula LO)
17.30 - Technika rezonansu jądrowego - wykład prof. dr. hab. Karola Jackowskiego
18.00 - odsłonięcie tablicy pamiątkowej
18.15 - spotkanie przy herbacie

PRZASNYSZ W LATACH 1795-1866

W księgarni "Polska Książka", Rynek 13 można już kupić książkę dr. Radosława Waleszczaka "Przasnysz w latach 1795 - 1866". Promocja książki odbyła się 24 października w auli LO w Przasnyszu.

MEDAL STANISŁAWA OSTOI-KOTKOWSKIEGO - III EDYCJA

Kapituła Medalu im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego prosi o zgłaszanie kandydatur do Medalu na rok 2008 r. w następujących kategoriach:
1) Twórca Uznany
2) Debiut
3) Medal Honorowy

Do nagrody nominowane powinny być osoby związane i utożsamiające się z regionem, miastem i powiatem poprzez miejsce zamieszkania, urodzenia, pracy zawodowej lub działalności artystycznej.

1. W kategorii TWÓRCA UZNANY osoba nominowana obok spełnienia w/w warunku powinna posiadać wieloletni (ok. 10 lat), uznany w regionie lub w skali kraju dorobek twórczy.

2. W kategorii DEBIUT preferowane będą osoby rozpoczynające działalność artystyczną, których talent rokuje dalsze sukcesy i nie będzie jednorazowym aktem twórczym.

3. MEDAL HONOROWY otrzymają osoby, których działania przyczyniają się do promocji miasta i powiatu, poprzez kreowanie pozytywnego wizerunku, wspierające kulturę lokalną i artystów oraz honorowi goście za zgodą kapituły.

Wyłączone z nominacji do medali są osoby, które z racji pełnionych funkcji kierowniczych w placówkach kulturalnych mają w zakresie swoich obowiązków wykonywanie zadań związanych z promowaniem kultury, oraz członkowie Kapituły. Wyjątek stanowić może osoba, której osiągnięcia i działalność dalece wykracza poza zakres obowiązków wynikających z pracy po dokładnym zapoznaniu się z uzasadnieniem nominacji.

Nominacje, wraz z uzasadnieniem, prosimy składać do sekretarza Kapituły, Piotra Kaszubowskiego w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej i Muzeum Historycznego w Przasnyszu (Rynek 1), w terminie do 30 listopada 2008 r.

Kanclerz Kapituły dr Radosław Waleszczak
Przewodniczący Komisji Konkursowych Krzysztof Gadomski
Sekretarz Kapituły Piotr Kaszubowski

OBCHODY 150. ROCZNICY URODZIN KAZIMIERZA CHEŁCHOWSKIEGO

10 sierpnia 2008 r. odbyły się w Rostkowie uroczystości 150. rocznicy urodzin Kazimierza Chełchowskiego - lekarza medycyny, społecznika, jednego z organizatorów Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego (zm. 1917).
O godz. 14.00 w budynku OSP rozpoczęły się wykłady o tematyce rolniczej. W tym samym czasie w szkole podstawowej Wiesława Krawczyk, dyr. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie wygłosiła wykład nt. "Żywność, żywienie, zdrowie". O godz. 16.00 proboszcz parafii rostkowskiej ks. Adam Rostkowski poświęcił pomnik Kazimierza Chełchowskiego autorstwa Jana Stępkowskiego. Postać Chełchowskiego przybliżył Piotr Kaszubowski, kierownik Muzeum Historycznego w Przasnyszu. Po uroczystości zebrani wysłuchali recitalu piosenkarskiego Kaliny Wójcik.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12