TPZP - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

OBCHODY SETNEJ ROCZNICY ŚMIERCI STANISŁAWA CHEŁCHOWSKIEGO

2 września 2007 r. w Przasnyszu i Rostkowie odbywały się uroczystości związane z setną rocznicą śmierci Stanisława Chełchowskiego (1866-1907) - ziemianina z Chojnowa, przyrodnika i etnografa, organizatora życia gospodarczego w Królestwie Polskim, pierwszego prezesa Centralnego Towarzystwa Rolniczego.

Otwarcia uroczystości, o godz. 9.00 w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu, dokonał prezes TPZP - dr Waldemar Krzyżewski. Referaty wygłosili:
* Adam Pszczółkowski - Chełchowscy w drodze do Chojnowa;
* Piotr Kaszubowski - Publicystyka z zakresu etnografii Stanisława Chełchowskiego i jego siostry Jadwigi Milewskiej.

Następnie zebrani udali się do Muzeum Historycznego w Przasnyszu, gdzie o godz. 10.30 otwarta została wystawa Stanisław Chełchowski - życie i dzieło ze zbiorów własnych Muzeum, Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie, Biblioteki Głównej SGGW w Warszawie, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie oraz zbiorów prywatnych: dr. W. Krzyżewskiego i Anny Milewskiej.

Rostkowska część uroczystości rozpoczęła się o godz. 12.00 mszą św. za spokój duszy Stanisława Chełchowskiego i Jadwigi Milewskiej. Proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Rostkowie, ks. Adam Chmielewski poświęcił pomniki S. Chełchowskiego i J. Milewskiej w Parku Dydaktycznym, obok szkoły podstawowej. Autorem pomników jest rzeźbiarz Jan Stępkowski ze Strzegowa.

Organizatorami obchodów byli: Wójt Gminy Czernice Borowe, Muzeum Historyczne w Przasnyszu, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej i Miejski Dom Kultury w Przasnyszu. W uroczystości wzięły udział wnuczki Stanisława Chełchowskiego i Jadwigi Milewskiej - Halina Żelechowska i Anna Milewska.

''PRZAŚNE KRAJ - OBRAZY''

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej wraz z Kołem Miłośników Sztuki "TARAS" zamierza opracować i wydać albumową ksiażkę pt: “Przaśne Kraj - Obrazy”. Autorką i redaktorką książki jest Bożenna Beata Parzuchowska - poetka z Przasnysza, przewodnicząca KMS TARAS.

Pomysł wydania takiej ksiażki już spotkał się z dużą aprobatą i zainteresowaniem społecznym, zapewne dlatego, że ksiażka ta dotyczyć będzie tematów bliskich, a wiele opisanych w niej osób i miejsc jest w środowisku dobrze znana. Książka składa się jakby z dwóch części. W jednej autorka umieściła utwory własne oraz kilka tekstów poetyckich innych przasnyskich autorów: Alfreda Borkowskiego, Jana Chmielewskiego, Andrzeja Ciuby, Marty Czas, Grzegorza Jasińskiego, Anny Jelińskiej, Jolanty Kaczorek, Piotra Kaszubowskiego, Aleksandra Nawrockiego, Stanisława Nawrockiego, Stanisława Radomskiego i Krzysztofa Turowieckiego. Wszystkie wiersze poświecone są ludziom, miejscom i wydarzeniom związanym z Przasnyszem i Ziemią Przasnyską.

Drugą część stanowić będą fotografie i krótkie noty biograficzno - dokumentacyjne. Całość przewidziana jest na ok. 220 stron. Wydanie tak obszernej edycji to przedsięwzięcie czasochłonne, żmudne i bardzo kosztowne. Liczymy jednak, że przy życzliwym wsparciu wielu osób, uda nam się oddać do rąk czytelnika piękny ALBUM o Przasnyszu, ciekawy i wartościowy w treści i formie.

W związku z tym ogromnym zadaniem, którego celem jest utrwalenie na kartach książki pejzaży i portretów ludzi, zwracamy się do Państwa o udostępnienie posiadanych fotografii i podzielenie się wiedzą na tematy dotyczące własnej biografii lub znanych faktów z historii miasta i jego mieszkańców, które zamierzamy opisać w tej poetycko - fotograficzno - dokumentacyjnej edycji.

Bedziemy wdzięczni za wszelką pomoc, konieczną przy tak szerokiej pracy. Jeżeli ktoś z Państwa mógłby i zechciałby wesprzeć nasze przedsięwzięcie finansowo - będziemy niezmiernie wdzięczni. Wszyscy sponsorzy zostaną uhonorowani na łamach książki.

Prosimy o wpłaty wyasygnowanych kwot na konto TPZP 48 8924 0007 0000 1081 2001 0001 z dopiskiem “Przaśne Kraj - Obrazy”.

Z serdecznym pozdrowieniem:

Prezes TPZP

Waldemar Krzyżewski

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA "PRZAŚNIKA"

W piątek, 22 czerwca o godz. 18.00 w sali widowiskowej MDK odbędzie się uroczystość
wręczenia nagrody „PRZAŚNIKA” Tadeuszowi Waśniewskiemu, koncert Przasnyskiej Kapeli Podwórkowej i promocja płyty „NASZE MIASTO”

ZBIÓRKA NA EPITAFIUM PAWŁA KOSTKI

27 maja 2007 r. w kościele pasjonistów w Przasnyszu odbędzie się zbiórka pieniężna na epitafium Pawła Kostki, fundatora kościoła i brata św. Stanisława Kostki.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Muzeum Historyczne w Przasnyszu

Muzeum Weterynarii w Przasnyszu

MDK Przasnysz

Urząd Miasta w Przasnyszu

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana

Przasnysz zapomniana bitwa

Bitwa przasnyska

Andrzej Staszewski

Związek Literatów na Mazowszu

Sanktuarium ¶w. Stanisława Kostki