TPZP - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

"JEST WE MNIE PŁOMIEŃ, KTÓRY MYŚLI..."

6 czerwca 2008 r. o godz. 18.00 w Centrum Otwartego Umysłu MDK w Przasnyszu odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników II Mazowieckiego Konkursu Literackiego, zorganizowanego przez Koło Miłośników Sztuki "Taras" przy TPZP, Muzeum Historyczne w Przasnyszu, Miejski Dom Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną w Przasnyszu pod hasłem "Jest we mnie płomień, który myśli...".

II PIKNIK NAUKOWY W CHORZELACH

18 maja od godziny 12.00 na terenie przedszkola w Chorzelach odbywać się będzie II Piknik Naukowy z cyklu „Spotkania z Historią” - kontynuacja przedsięwzięcia, które w ubiegłym roku rozpoczęło Towarzystwo Przyjaciół Chorzel wspólnie z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie.

DZIŚ POZNAMY LAUREATA "PRZAŚNIKA"

O godz. 17.00 w Klubie Otwartego Umysłu (dawna "Parkowa") odbędzie się walne zebranie członków TPZP, na którym zostanie wybrany laureat "Przaśnika" - corocznej nagrody przyznawanej przez Towarzystwo. Zebrani mogą głosować na jedną z trzech nominowanych osób: Alfreda Borkowskiego, Krystynę Grotkowską lub ks. Tadeusza Niestępskiego.

SESJA POPULARNO-NAUKOWA "SWOISTOŚĆ PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA W POLSCE PRZEDROZBIOROWEJ"


Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Przasnyszu
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
zapraszają
na sesję popularno-naukową

Swoistość Północnego Mazowsza w Polsce Przedrozbiorowej

dn. 25 kwietnia 2008 r. o godz. 15.00
w auli LO, ul. Św. Stanisława Kostki 15

PROGRAM:
1. Prof. Henryk Samsonowicz "Społeczeństwo średniowieczne".
2. Prof. Jerzy Kłoczowski "Kultura w XIV-XVII w. Mazowsze Północne wchodzi do Rzeczpospolitej".
3. Dr Stanisław Lolo "Społeczeństwo w XVI-XVIII w."
4. Prof. Jan Dzięgielewski "Kultura polityczna w XVI-XVIII w."
5. Debata generalna na temat:
"Swoistość Mazowsza Północnego do XVIII w."

ANTARKTYDA - BIAŁY KONTYNENT

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, Miejski Dom Kultury w Przasnyszu oraz Regionalna Galeria "NA PIĘTRZE" zapraszają na otwarcie wystawy fotograficznej Andrzeja Ciuby Antarktyda - biały kontynent.
13 kwietnia 2008 r. godz. 18.00 Klub Otwartego Umysłu (dawna restauracja "PARKOWA")

SPOTKANIA WIELKANOCNE TPZP W WARSZAWIE I PRZASNYSZU

10 kwietnia 2008 r. na corocznym "Jajeczku" spotykają się członkowie Koła Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej.
*
11 kwietnia 2008 r. o godzinie 17.00 Burmistrz Miasta Przasnysza, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej oraz Miejski Dom Kultury w Przasnyszu zapraszają na spotkanie wielkanocne w sali widowiskowej MDK. W programie recital fortepianowy Huberta Rutkowskiego, pochodzącego z Krasnego absolwenta Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, zdobywcy wielu nagród na międzynarodowych i krajowych konkursach pianistycznych.

NAGRODA "PRZAŚNIKA"

Do 1 marca 2008 r. TPZP czeka na nominacje do tegorocznej nagrody "Przaśnika". Nagrodę przyznaje Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej raz w roku jednej osobie za zasługi dla Ziemi Przasnyskiej w dziedzinach: naukowej, oświatowej, kulturalnej, sportowej, gospodarczej i działalności społecznej. Nominacje prosimy zgłaszać wraz z pisemnym uzasadnieniem do Muzeum Historycznego, Przasnysz, Rynek 1.

MSZA W INTENCJI ŻOŁNIERZY AK I MIEJSKA WIGILIA

17 grudnia o godz. 18.00 w kościele farnym w Przasnyszu odbędzie się uroczysta msza św. w intencji żołnierzy ZWZ-AK, powieszonych przez Niemców na rynku przasnyskim 65 lat temu.

O godz. 19.15 rozpocznie się w Miejskim Domu Kultury spotkanie wigilijne zorganizowane przez TPZP oraz burmistrza Przasnysza. Ważnym punktem uroczystości będzie wręczenie Medali Stanisława Ostoi-Kotkowskiego za 2007 r. Otrzymają je: Aleksander Drwęcki w kategorii Medal Honorowy oraz Krzysztof Turowiecki i Stanisław Radomski w kategorii Twórca Uznany. W spektaklu jasełkowym wystąpią uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2.

MEDAL STANISŁAWA OSTOJA-KOTKOWSKIEGO

Jeszcze tylko w dniu dzisiejszym do godz. 17.00 przyjmowane będą w Muzeum Historycznym zgłoszenia kandydatur do Medalu Stanisława Ostoi-Kotkowskiego za rok 2007. Do chwili obecnej nie wpłynęło żadne zgłoszenie w kategorii Debiut.

Za Kapitułę Medalu - Piotr Kaszubowski

CHORZELE W OBIEKTYWIE

Towarzystwo Przyjaciół Chorzel, koło terenowe TPZP oraz Muzeum Historyczne w Przasnyszu zapraszają na otwarcie wystawy fotograficznej Chorzele w obiektywie 1900-2000, które odbędzie się w Muzeum Historycznym 15 listopada o godz. 18.00.

MEDAL STANISŁAWA OSTOJA-KOTKOWSKIEGO

Kapituła Medalu im. Stanisława Ostoja-Kotkowskiego prosi o zgłaszanie kandydatur do Medalu na rok 2007 r. w następujących kategoriach:
1) Twórca Uznany
2) Debiut
3) Medal Honorowy

Do nagrody nominowane powinny być osoby związane i utożsamiające się z regionem, miastem i powiatem poprzez miejsce zamieszkania, urodzenia, pracy zawodowej lub działalności artystycznej.

1. W kategorii TWÓRCA UZNANY osoba nominowana obok spełnienia w/w warunku powinna posiadać wieloletni (ok. 10 lat), uznany w regionie lub w skali kraju dorobek twórczy.

2. W kategorii DEBIUT preferowane będą osoby rozpoczynające działalność artystyczną, których talent rokuje dalsze sukcesy i nie będzie jednorazowym aktem twórczym.

3. MEDAL HONOROWY otrzymają osoby, których działania przyczyniają się do promocji miasta i powiatu, poprzez kreowanie pozytywnego wizerunku, wspierające kulturę lokalną i artystów oraz honorowi goście za zgodą kapituły.

Wyłączone z nominacji do medali są osoby, które z racji pełnionych funkcji kierowniczych w placówkach kulturalnych mają w zakresie swoich obowiązków wykonywanie zadań związanych z promowaniem kultury, oraz członkowie Kapituły. Wyjątek stanowić może osoba, której osiągnięcia i działalność dalece wykracza poza zakres obowiązków wynikających z pracy po dokładnym zapoznaniu się z uzasadnieniem nominacji.

Nominacje, wraz z uzasadnieniem, prosimy składać do sekretarza Kapituły, Piotra Kaszubowskiego w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej i Muzeum Historycznego w Przasnyszu (Rynek 1), w terminie do 30 listopada 2007 r.

Kanclerz Kapituły dr Radosław Waleszczak
Przewodniczący Komisji Konkursowych Krzysztof Gadomski
Sekretarz Kapituły Piotr Kaszubowski

POŚWIĘCENIE EPITAFIUM PAWŁA KOSTKI

30 września o godz. 11.30 podczas mszy św. w kościele pasjonistów w Przasnyszu, którą odprawiać będzie biskup pomocniczy diecezji płockiej Roman Marcinkowski, zostanie poświęcone epitafium Pawła Kostki dłuta Jana Stępkowskiego wg projektu Wojciecha Ciesielskiego. Biskup Marcinkowski poświęci również - w 30. rocznicę koronacji - trzy kopie obrazu Matki Boskiej Niepokalanej Przewodniczki z Przasnysza.

OBCHODY SETNEJ ROCZNICY ŚMIERCI STANISŁAWA CHEŁCHOWSKIEGO

2 września 2007 r. w Przasnyszu i Rostkowie odbywały się uroczystości związane z setną rocznicą śmierci Stanisława Chełchowskiego (1866-1907) - ziemianina z Chojnowa, przyrodnika i etnografa, organizatora życia gospodarczego w Królestwie Polskim, pierwszego prezesa Centralnego Towarzystwa Rolniczego.

Otwarcia uroczystości, o godz. 9.00 w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu, dokonał prezes TPZP - dr Waldemar Krzyżewski. Referaty wygłosili:
* Adam Pszczółkowski - Chełchowscy w drodze do Chojnowa;
* Piotr Kaszubowski - Publicystyka z zakresu etnografii Stanisława Chełchowskiego i jego siostry Jadwigi Milewskiej.

Następnie zebrani udali się do Muzeum Historycznego w Przasnyszu, gdzie o godz. 10.30 otwarta została wystawa Stanisław Chełchowski - życie i dzieło ze zbiorów własnych Muzeum, Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie, Biblioteki Głównej SGGW w Warszawie, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie oraz zbiorów prywatnych: dr. W. Krzyżewskiego i Anny Milewskiej.

Rostkowska część uroczystości rozpoczęła się o godz. 12.00 mszą św. za spokój duszy Stanisława Chełchowskiego i Jadwigi Milewskiej. Proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Rostkowie, ks. Adam Chmielewski poświęcił pomniki S. Chełchowskiego i J. Milewskiej w Parku Dydaktycznym, obok szkoły podstawowej. Autorem pomników jest rzeźbiarz Jan Stępkowski ze Strzegowa.

Organizatorami obchodów byli: Wójt Gminy Czernice Borowe, Muzeum Historyczne w Przasnyszu, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej i Miejski Dom Kultury w Przasnyszu. W uroczystości wzięły udział wnuczki Stanisława Chełchowskiego i Jadwigi Milewskiej - Halina Żelechowska i Anna Milewska.

''PRZAŚNE KRAJ - OBRAZY''

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej wraz z Kołem Miłośników Sztuki "TARAS" zamierza opracować i wydać albumową ksiażkę pt: “Przaśne Kraj - Obrazy”. Autorką i redaktorką książki jest Bożenna Beata Parzuchowska - poetka z Przasnysza, przewodnicząca KMS TARAS.

Pomysł wydania takiej ksiażki już spotkał się z dużą aprobatą i zainteresowaniem społecznym, zapewne dlatego, że ksiażka ta dotyczyć będzie tematów bliskich, a wiele opisanych w niej osób i miejsc jest w środowisku dobrze znana. Książka składa się jakby z dwóch części. W jednej autorka umieściła utwory własne oraz kilka tekstów poetyckich innych przasnyskich autorów: Alfreda Borkowskiego, Jana Chmielewskiego, Andrzeja Ciuby, Marty Czas, Grzegorza Jasińskiego, Anny Jelińskiej, Jolanty Kaczorek, Piotra Kaszubowskiego, Aleksandra Nawrockiego, Stanisława Nawrockiego, Stanisława Radomskiego i Krzysztofa Turowieckiego. Wszystkie wiersze poświecone są ludziom, miejscom i wydarzeniom związanym z Przasnyszem i Ziemią Przasnyską.

Drugą część stanowić będą fotografie i krótkie noty biograficzno - dokumentacyjne. Całość przewidziana jest na ok. 220 stron. Wydanie tak obszernej edycji to przedsięwzięcie czasochłonne, żmudne i bardzo kosztowne. Liczymy jednak, że przy życzliwym wsparciu wielu osób, uda nam się oddać do rąk czytelnika piękny ALBUM o Przasnyszu, ciekawy i wartościowy w treści i formie.

W związku z tym ogromnym zadaniem, którego celem jest utrwalenie na kartach książki pejzaży i portretów ludzi, zwracamy się do Państwa o udostępnienie posiadanych fotografii i podzielenie się wiedzą na tematy dotyczące własnej biografii lub znanych faktów z historii miasta i jego mieszkańców, które zamierzamy opisać w tej poetycko - fotograficzno - dokumentacyjnej edycji.

Bedziemy wdzięczni za wszelką pomoc, konieczną przy tak szerokiej pracy. Jeżeli ktoś z Państwa mógłby i zechciałby wesprzeć nasze przedsięwzięcie finansowo - będziemy niezmiernie wdzięczni. Wszyscy sponsorzy zostaną uhonorowani na łamach książki.

Prosimy o wpłaty wyasygnowanych kwot na konto TPZP 48 8924 0007 0000 1081 2001 0001 z dopiskiem “Przaśne Kraj - Obrazy”.

Z serdecznym pozdrowieniem:

Prezes TPZP

Waldemar Krzyżewski

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA "PRZAŚNIKA"

W piątek, 22 czerwca o godz. 18.00 w sali widowiskowej MDK odbędzie się uroczystość
wręczenia nagrody „PRZAŚNIKA” Tadeuszowi Waśniewskiemu, koncert Przasnyskiej Kapeli Podwórkowej i promocja płyty „NASZE MIASTO”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12