TPZP - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

2012 10 08 - OŚWIADCZENIE W SPRAWIE ZWOLNIENIA ANNY GAJDZIŃSKIEJ Z PRACY W MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Przasnysz, dnia 8 października 2012 roku
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE ZWOLNIENIA ANNY GAJDZIŃSKIEJ Z PRACY W MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Z oburzeniem przyjęliśmy informację o zwolnieniu przez burmistrza Przasnysza Waldemara Trochimiuka z dniem 1 listopada 2012 roku z pracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej jej długoletniej dyrektorki Anny Gajdzińskiej. Jak się dowiadujemy została ona pozbawiona pracy, bo nie tylko funkcji dyrektora (gdyby była szeregowym pracownikiem obejmowałyby ją przepisy o ochronie przedemerytalnej), po 35 latach zatrudnienia we wspomnianej placówce kulturalno-oświatowej. O powodach swojego zwolnienia Anna Gajdzińska mogła się dowiedzieć dopiero z publikacji „Tygodnika Ostrołęckiego”, bo pracodawca nie uznał za stosowne wyłuszczyć jej przyczyn tej decyzji.
Uważamy, iż Anna Gajdzińska „zasłużyła” sobie na tak brutalne potraktowanie w jubileuszowym dla siebie roku pracy przede wszystkim za swoje zaangażowanie w działalność przasnyskiego Klubu Gazety Polskiej i współorganizowanie w naszym mieście wielu ważnych imprez i spotkań z osobami znanymi w całej Polsce ze swojej patriotycznej działalności, a jednocześnie będącymi w opozycji do aktualnie sprawującego władzę rządu i partii. Sposób w jaki Anna Gajdzińska została potraktowana można odczytać również jako ostrzeżenie dla tych pracowników instytucji samorządu miejskiego w Przasnyszu, którzy będą głosić publicznie własne poglądy, bez oglądania się na to, czy spodobają się one obecnej władzy. Dziś Anna Gajdzińska – jutro być może Ty, jeśli ośmielisz się mieć własne zdanie, inne poglądy, aniżeli decydenci.
Anna Gajdzińska jest w okresie przedemerytalnym. Pozbawiona pracy znalazła się oczywiście w bardzo trudnej sytuacji. Wielu z nas czuje się jej dłużnikami, bo korzysta ze zbiorów MBP, którymi zawiadywała przez wiele lat, wielu z nas brało udział w przygotowywanych przez nią spotkaniach i imprezach także tych o dużym ładunku i patriotycznym i informacyjnym, w których organizację w ostatnim okresie była bardzo zaangażowana jako odważny społecznik i animator życia kulturalnego w naszym mieście.
Składamy jej niniejszym wyrazy podziękowania, głębokiego szacunku, przyjaźni i solidarności. Mamy nadzieję, że niegodny sposób w jaki została potraktowana, nie zniechęci jej do dalszej pracy na rzecz przasnyskiej społeczności i nie zmusi do opuszczenia rodzinnego miasta.

Artur Kocięcki aktor
Artur Kocięcki aktor
Artur Kocięcki aktor
Ryszard Kapuściński Prezes Klubów "Gazety Polskiej"
Edyta Kaczmarek-Adamczyk menager Avon
Dorota Wiśniewska kucharz
Jolanta Czaplicka aptekarz
Przemysław Dunajski student
Wioleta Brzostowska rolnik
Anna Szymańska handlowiec
Justyna Kłobuszewska pracownik biurowy
Sylwia Cieślak-Tańska nauczyciel
Roman Kuciej rolnik
Jadwiga Młodzianowska rolnik
Paulina Malanowicz tech. masażysta
Danuta Kocięcka leśnik
Barbara Majkowska meliorant
Leszek Maciejuk rencista
Elżbieta Sosnowska
stanisław jasinski recista
krystyna jasinska recista
Barbara Łada-Suwińska nauczycielka
Ewa Kolwicz technik
Lucjan Goździewski emeryt
Barbara Goździewska emeryt
Teresa Sielska nauczyciel
Andrzej Czaplicki nauczyciel
Stanisława Szczęsna gospodyni
Ewelina Kozak studentka
Marian Kozak kierowca
Barbara Kozak gosp. domowa
Mieczysław Stusiński emeryt
Małgorzata Szelkowska pracownik socjalny
Zofia Żmijewska emerytka
Sławomir Szelkowski handlowiec
Grzegorz Safinowski rzemieślnik
Jacek Czaplicki emeryt
Barbara Ignatowska emeryt
Anna Jelińska techn. mech.
Monika Kaszubowska emerytka
Antoni Mazurek inżynier
Jerzy Podniesiński kupiec
Krystyna Milczarek pedagog, prezes Klubu Literackiego
Andrzej Staszewski rzeźbiarz
Tadeusz Purzycki emeryt
Mieczysław Kaszubowski emeryt
Jan Chmielewski członek zarządu TPZP
Krystyna Jasińska emeryt
Stanisław Jasiński emeryt
Dariusz Jankowski ogrodnik
Andrzej Brzostowski mgr administracji
Hanna Sułkowska lekarz
Jadwiga Bieńkowska sprzątaczka
Lilianna Olkowska rolnik
Bożena Wierzbicka rolnik
Andrzej Niestępski rolnik
Lucyna Niestępska rolnik
Agnieszka Winiarska emeryt
Tomasz Dembiński rolnik
Alicja Dembińska pielęgniarka
Ewa Węsek kucharka
Anna Walc pielęgniarka
Elżbieta Kamińska pielęgniarka
Janina Mazurek lekarz med.
Jadwiga Strojny pielęgniarka
Anna Liszewska emerytka
Roman Liszewski emeryt
Zdzisław Kaszubowski lekarz wet.
Michał Kaszubowski muzyk, pedagog
Anna Kaszubowska lekarz med.
Tomasz Kaszubowski artysta muzyk
Maria Pszczółkowska sprzątaczka
Halina Poniatowska położna
Ewa Kaczmarek pielęgniarka
Marzena Merkiewicz lekarz
Wojciech Ostrowski nauczyciel
Krzysztof Olszewski inżynier informatyk
Krystyna Zając nauczyciel/radna/poetka
Janina Janakakos-Szymańska pielęgniarka,poetka,członek SAP
Małgorzata Statkiewicz bibliotekarz
Barbara Sitek emeryt. ksiegowa, bibliot.
Józef Gutowski były poseł na sejm klubu OKP Solidarność
Stanisław Kęsik Radny Rady powiatu Ciechanowskiego
Bogusław Kruszewski nauczyciel
Bożena Bieńkowska ekonomista
Bożena Juszkowska szwaczka
Bożena Cichocka technik ekonomista
Krzysztof Jasiński rolnik
Małgorzata Jasińska rolnik
MAŁGORZATA MARCHEWKA pracownik służby zdrowia
Janusz Opawski rzemieslnik
Aniela Witkowska Emerytka
Marta Rogalska sprzedawca
Michał Osowski handlowiec
Joanna Pietrzykowska retail assistant
Wojciech Symołon artterapeuta
adam Pragacz elektromonter
Wiesława Borkowska ekomonista
Alina Radomska Księgowa
Janina Godzina Emerytka
Hanna Długołęcka Emerytka
Anna Rykowska Ekonomista
Jerzy Paruszewski literat, wydawca
jacek mordwa technik mechanik
Teresa Kaczorowska dziennikarka, pisarka
Zofia Turowiecka Bibliotekarz
Przemysław Kocyła handlowiec
Andrzej Fijałkowski inżynier
Paweł Marchewka student
Małgorzata Olender Nauczyciel/logopeda
Krzysztof Kaczyński inżynier budowlany
Anna Podgórna handlowiec
Krzysztof Bieńkowski przedsiębiorca/nauczyciel
Krzysztof Kowalski nauczyciel
Wiesław Hagedorny dziennikarz
Tadeusz Witkowski Publicysta
Wiesław Maksjan Żolnierz zawodowy
Piotr Kaszubowski prezes TPZP
Mariusz Bondarczuk dziennikarz/wiceprezes TPZP
Krzysztof Turowiecki poeta/Członek Zarządu ZLM