TPZP - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

2013 04 27-28 - REKONSTRUKCJA BITWY POD WALIŁAMI Z POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Grupa Rekonstrukcji Historycznej 14. Pułku Strzelców Syberyjskich uczestniczyła w dwudniowych obchodach 150. rocznicy bitwy pod Waliłami, największej na terenie województwa podlaskiego bitwy powstania styczniowego.
29 kwietnia 1863 r. trzystu powstańców pod dowództwem Walerego Wróblewskiego i Onufrego Duchyńskiego walczyło z liczącym ponad tysiąc osób pułkiem rosyjskim Gdy wynik walki był przesądzony, powstańcy niewielkimi grupkami wycofali się, pozostawiając zabitych i tabor. Po ustąpieniu Rosjan, pobliska ludność na miejscu bitwy we wspólnej mogile pochowała 32 poległych powstańców.
Fotografie Anatola Chomicza z białostoskiej "Gazety Współczesnej" ukazują rekonstrukcję z drugiego dnia, odbywającą się przy padającym deszczu. Pomimo to, niedzielne widowisko uznane zostało przez część obserwatorów za ciekawsze niż rekonstrukcja sobotnia.

Fotografie opublikowano dzięki uprzejmości p. Krzysztofa Palińskiego, Dyrektora Zarządzającego Media Regionalne Spółka z o. o. O/Białystok.