TPZP - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

2012 01 22 - REKONSTRUKCJA "POWIEW WOLNOŚCI 1863. BY DOBRO SAMO ROZKWITŁO NA ZIEMIACH POWIATU PRZASNYSKIEGO"

W dniu 22 stycznia w Przasnyszu odbyła się rekonstrukcja mająca na celu przywołanie wydarzeń sprzed 149 lat, kiedy to wybuchło największe polskie powstanie narodowe. Przasnyska rekonstrukcja była pierwszą inscenizacją powstania styczniowego na północnym Mazowszu.

Pierwszym punktem uroczystości było złożenie kwiatów dla upamiętnienia ofiar powstania styczniowego pod pomnikiem na cmentarzu parafialnym. Następnie w Miejskim Domu Kultury odbyła się konferencja naukowa pod nazwą „Geneza, przebieg, skutki". Referat na temat „Powstanie styczniowe na Mazowszu północnym" wygłosił Radosław Waleszczak, a udział duchowieństwa przasnyskiego w powstaniu przybliżył Piotr Kaszubowski z Muzeum Historycznego w Przasnyszu.

W tym samym czasie na rynku Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej z Mławy prezentowała scenki rodzajowe z życia codziennego i handel ze stylizowanych straganów z czasów powstania.

O godzinie 16.00 w kościele farnym odbyła się uroczysta msza święta, po której na rynek wyruszyła „Czarna procesja". W procesji pomaszerowała GRH Ludności Cywilnej z Mławy i członkowie przasnyskich grup teatralnych. Na rynku procesję zaatakowali kozacy na koniach, a chwilę później Rosjanie i oddział powstańczy stoczyli widowiskową walkę.

Oddział powstańczy inscenizował 14 Pułk Strzelców Syberyjskich z Przasnysza i Grupa Rekonstrukcji Historycznej Kampinos, ludność cywilną stanowiła Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej z Mławy zaś oddział wojsk carskich Grupa Rekonstrukcji Historycznej Pułk 4 Piechoty Xięstwa Warszawskiego z Ostrołęki.

Rocznicę powstania uwieńczył pokaz filmu „Szwadron" w Miejskim Domu Kultury.

Organizatorem rekonstrukcji była Grupa Rekonstrukcji Historycznej 14 Pułku Strzelców Syberyjskich z Przasnysza - koło Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej. Współorganizatorami zaś Urząd Miasta Przasnysz, Starostwo Powiatowe, Miejski Dom Kultury w Przasnyszu i Fundacja BRE Banku.

W uroczystościach wzięli udział rekonstruktorzy, władze samorządowe Miasta, Powiatu, okolicznych Gmin, muzealnicy, pasjonaci rekonstrukcji historycznych i licznie zgromadzeni mieszkańcy Przasnysza.

Mariusz Mocek