TPZP - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

2011 11 29 - V. MAZOWIECKI PRZEGLĄD SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ IM. STANISŁAWA OSTOI-KOTKOWSKIEGO

V Przasnyski Przegląd Sztuki Współczesnej wpisywał się w ogólnoświatowe obchody roku Czesława Miłosza. W ramach przasnyskich działań, dzięki Starostwu Powiatowemu, które dofinansowało projekt Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, dnia 19.11.2011 r. w Miejskim Domu Kultury odbył się wieczór literacko- poetycki poświęcony wielkiemu poecie pt.”Caffe Miłosz”. W Klubie Otwartego Umysłu zgromadziło się wielu gości, którzy zasłuchani w piękną poezję mogli miło spędzić czas przy kawie i ciasteczku.
Drugim ważnym wydarzeniem w ramach projektu był spektakl w wykonaniu Agnieszki Pszczółkowskiej pt. „Jeżeli obłęd”, wystawiony w MDK 29.11.2011 r. Monodram oparty na podstawie tekstów Czesława Miłosza i Adama Piekarzewskiego został opatrzony multimedialną scenografią, której efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania realizatorów, a której zakup możliwy był właśnie z pozyskanych od Starostwa Powiatowego środków. Drugą część imprezy stanowił koncert akordeonowy w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej w Mławie, którzy po mistrzowski odegrali przygotowane na ta okoliczność utwory.