TPZP - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

1983 06 25 - UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA PROF. DR. HAB. ROMANA HOPPE LECZNICY DLA ZWIERZ ĄT W PRZASNYSZU