TPZP - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

1986 02 - SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TPZP ZA 1985 R. WG WZORU NADESŁANEGO PRZEZ URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ SPOŁ.-ADMINISTRACYJNY