TPZP - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

KALENDARIUM DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI PRZASNYSKIEJ W 2013 R.

1. 8 stycznia 2013 – Spotkanie Noworoczne TPZP, Przasnysz, Miejski Dom Kultury.
2. 17 stycznia 2013 – Spotkanie opłatkowe Środowiska Warszawskiego TPZP, Restauracja U Siwka „Mazurska” w Warszawie.` 3. 19 stycznia 2013 - Inscenizacja historyczna w 150 rocznicę Powstania Styczniowego w Płocku, udział Grupy Rekonstrukcji Historycznej 14 Pułku Strzelców Syberyjskich.
4. 22 stycznia 2013 - Obchody 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, Przasnysz, pomnik „Orlika”, cmentarz parafialny.
5. 25 stycznia 2013 - Wystawa GRH 14 PSS „Powiew wolności” w Łomiankach, wykład i prezentacja GRH.
6. 26 stycznia 2013 -Obchody 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Organizatorzy: Miasto Przasnysz i TPZP.
7. 1 lutego 2013 - Przasnysz. Otwarcie wystawy „Obraz Powstania Styczniowego w prasie europejskiej w zbiorach Waldemara Krzyżewskiego” i sesja popularnonaukowa z okazji 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Organizatorzy: Miasto Przasnysz, Muzeum Historyczne w Przasnyszu, TPZP.
8. 2 lutego 2013 - Manewry w Bolimowie, udział GRH 14 PSS.
9. 3 lutego 2013 - Inscenizacja historyczna bitwy pod Węgrowem z 1863 r., udział GRH 14 PSS.
10. 12 marca 2013 - Edukacja regionalna GRH 14 PSS w Krzynowłodze Małej.
11. 12 marca 2013 - Edukacja regionalna GRH 14 PSS w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Makowie Mazowieckim.
12. 12 marca 2013 - Edukacja regionalna GRH 14 PSS w Żelaznej Rządowej.
13. 12 marca 2013 - Prezentacja GRH 14 PSS w Muzeum Mazowieckim w Płocku.
14. 14 marca 2013 - X Spotkanie Muzealne z cyklu „Przasnyskie Portrety” w Muzeum Historycznym w Przasnyszu poświęcone Palemonowi Nowickiemu, prezentacja GRH 14 PSS
15. 17 marca 2013 - Inscenizacja historyczna 1863 w Zalesiu pod Łukowem, udział GRH 14 PSS.
16. 17 kwietnia 2013 – Spotkanie z cyklu „Z Bibliotecznej Półki” w Ciechanowie: prelekcja Piotra Kaszubowskiego nt. „Mało znane fakty z życia Tomasza Kolbego”, prezentacja GRH 14 PSS.
17. 18 kwietnia 2013 – Spotkanie przy Jajeczku Warszawskiego Środowiska TPZP, Restauracja U Siwka „Mazurska” w Warszawie.
18. 20 kwietnia 2013 - Výrava/Słowacja: inscenizacja walk z I wojny światowej, udział GRH 14 PSS.
19. 21 kwietnia 2013 –Rajd Powstania Styczniowego, Górki k. Kampinosu, udział GRH 14 PSS.
20. 25 kwietnia 2013 - Dzień Otwartych Koszar w Przasnyszu, udział GRH 14 PSS.
21. 27 kwietnia 2013 - Inscenizacja bitwy pod Waliłami 1863. Dzień I, udział GRH 14 PSS.
22. 28 kwietnia 2013 - Inscenizacja bitwy pod Waliłami 1863. Dzień II, udział GRH 14 PSS.
23. 30 kwietnia - 2 maja 2013 - Bitwa pod Gorlicami/Sękowa, udział GRH 14 PSS.
24. 4 maja 2013 – Inscenizacja ataku rosyjskiego na obóz powstańców w Płocku, udział GRH 14 PSS.
25. 10 maja 2013 – Spotkanie z Ireną Duchowską w ramach IX Międzynarodowych Dni księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, Przasnysz, Muzeum Historyczne.
26. 12 maja 2013 – Majówka historyczna „Pamiętny rok 1863” w Skansenie Rzeki Pilicy, udział GRH 14 PSS.
27. 19 maja 2013 - Jałówka 1863 – 2013, uroczystość patriotyczna, udział GRH 14 PSS.
28. 6 czerwca 2013 – Walne Zebranie członków TPZP, Przasnysz, Miejski Dom Kultury.
29. 8 - 9 czerwca. Inscenizacja bitwy pod Ignacewem 1863 - 2013, udział GRH 14 PSS.
30. 10 czerwca. Edukacja regionalna w Ołdakach, udział GRH 14 PSS.
31. 14 czerwca 2013 – Uroczystość wręczenia statuetki „Przaśnika” Mieczysławowi Stusińskiemu, MDK Przasnysz.
32. 16 czerwca 2013 – Spektakl „Pani Dulska przed sądem” w Opinogórze, Teatr nad Węgierką.
33. 16 czerwca. Atak na komorę celną w Opaleńcu, inscenizacja, udział GRH 14 PSS.
34. 22 czerwca. Polska Kępa 1863, inscenizacja bitwy, udział GRH 14 PSS.
35. 30 czerwca. XIII Festyn Historyczny „Grodzisko”, Suraż, udział GRH 14 PSS.
36. 6 lipca. Otwarcie wystawy o powstaniu styczniowym, Złoty Potok, udział GRH 14 PSS.
37. 12 lipca. Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Alfreda Borkowskiego.
38. 13 lipca. Złożenie wieńca w rocznicę wybuchu lipcowej bitwy przasnyskiej, udział GRH 14 PSS.
39. 20 lipca. IV Odyseja Historyczna w Kutnie-Leszczynku, udział GRH 14 PSS.
40. 27 lipca. Parada historyczna w Olsztynie, udział GRH 14 PSS. 41. 4 sierpnia. Chruślina 1863, inscenizacja bitwy, udział GRH 14 PSS.
42. 6 sierpnia. Święto pułkowe 14 Pulku Strzelców Syberyjskich. 43. 15 sierpnia. Bitwa Warszawska, Ossów 1920 - 2013, udział GRH 14 PSS
44. 17 sierpnia. Święto Twierdzy Boyen w Giżycku, udział GRH 14 PSS.
45. 24 sierpnia. Sędziejowice. 150 rocznica Powstania Styczniowego, udział GRH 14 PSS.
46. 25 sierpnia. Inscenizacja bitwy pod Fajsławicami 1863 - 2013, udział GRH 14 PSS.
47. 31 sierpnia. Pierwsze Orneckie Potyczki Grup Rekonstrukcji Historycznej, udział GRH 14 PSS.
48. 1 września. Uroczystość odsłonięcia pomnika Arseniusza Jermolińskiego w Rostkowie; wystawa biograficzna.
49. 7 września. IV Różański Piknik Militarny, udział GRH 14 PSS. 50. 8 września. Uroczystości rocznicowe bitwy pod Mysłowem 1863, udział GRH 14 PSS.
51. 14 września. Piknik Historyczny JURA 1914 w Krzywopłotach, udział GRH 14 PSS.
52. 20 września. Konferencja naukowa „Oświata na Mazowszu”, Muzeum Historyczne w Przasnyszu.
53. 28-30 września. Wycieczka TPZP „Wokół Puszcz: Knyszyńskiej i Białowieskiej, Szlakiem Tatarskim i przenikania kultur”.
54. 11 października. Otwarcie wystawy „Dziewięć dekad KEN-u”, Muzeum Historyczne w Przasnyszu.
55. 12 października. Inauguracja wystawy „Dziewięć dekad KEN-u. Wychowankowie”, LO w Przasnyszu.
56. 12 października. Inscenizacja potyczki z I wojny światowej: Browina - Tannenberg, udział GRH 14 PSS.
57. 13 października. Powstanie Styczniowe w Cegłowie, udział GRH 14 PSS.
58. 13 października. Brzustów - ujęcia do filmu o I wojnie, udział GRH 14 PSS.
59. 17 października. 69 rocznica bitwy pod Szlą, udział GRH 14 PSS.
60. 18 października. II Przasnyska Jesień, MDK Przasnysz, prelekcje Jana Chmielewskiego i Piotra Kaszubowskiego o powstaniu styczniowym.
61. 20 października. Nowa strona TPZP na facebooku: https://www.facebook.com/przasnysz.tpzp?fref=ts.
62. 27 października. „Krzyż z Powstania Styczniowego”, Kuflew 1863, udział GRH 14 PSS. 63. 2 listopada. Światełko pamięci.... , udział GRH 14 PSS.
64. 9 listopada. Występ w TVP na Woronicza, udział GRH 14 PSS. 65. 9 listopada. Finał VII Mazowieckiego Konkursu Literackiego; tom pokonkursowy.
66. 10 listopada. Żelazna Rządowa - w 150 lecie bitwy, udział GRH 14 PSS.
67. 10 listopada. I Bieg Orlika, pomoc merytoryczna: quiz historyczny.
68. 11 listopada. Defilada z okazji Święta Niepodległości w Warszawie, udział GRH 14 PSS.
69. 14 listopada. Uroczystości w 150. rocznicę śmierci S. Cieleckiego ”Orlika”, udział GRH 14 PSS.
70. 17 listopada. Zakończenie obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego na Ziemi Przasnyskiej, prelekcja Huberta Domańskiego, wystawa o GRH 14 PSS, Muzeum Historyczne w Przasnyszu.
71. 23 listopada. Spektakl „Zemsta” w wykonaniu Teatru nad Węgierką. MDK Przasnysz.
72. 5 grudnia. Zebranie grupy inicjatywnej „Rocznika Przasnyskiego”, MDK Przasnysz.
73. 6 grudnia. „Orlik” jakiego nie znamy, prelekcja Mariusza Bondarczuka, MDK Przasnysz.
74. 7 grudnia. Złożenie kwiatów pod pomnikiem powstańców na cmentarzu parafialnym w Przasnyszu.
75. 8 grudnia. Spektakl „Zemsta” w wykonaniu Teatru nad Węgierką. MDK Przasnysz.
76. 15 grudnia. Złożenie kwiatów na grobie pierwszego prezesa TPZP, Włodzimierza Rykowskiego w 25. rocznicę jego śmierci.
77. 16 grudnia. Posiedzenie Kapituły Medalu S. Ostoi-Kotkowskiego.

Piotr Kaszubowski