TPZP - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

SPRAWOZDANIE Z IMPREZY FINAŁOWEJ III MAZOWIECKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

26 września 2009 r. o godz. 17.00 w Klubie Otwartego Umysłu przy MDK w Przasnyszu odbył się finał III Mazowieckiego Konkursu Literackiego, organizowanego przez KMS TARAS w Przasnyszu. Współorganizatorami konkursu byli: MDK w Przasnyszu, Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu, Muzeum Historyczne w Przasnyszu i księgarnia Polska Książka Sp. z o. o.

Na sobotnią imprezę przybyli przedstawicierle władz samorządowych – P. Wiesława Krawczyk – radna Sejmiku Mazowieckiego, Pan Zenon Szczepankowski – Starosta Powiatu Przasnyskiego, który wzorem lat ubiegłych sprawował Patronat nad Konkursem oraz P. Wiesława Helwak – Burmistrz Miasta Przasnysza i przedstawiciele Rady Miasta. Salę zapełnili miłośnicy poezji, a wśród nich przedstawiciele Związku Literatów na Mazowszu z Oddziału w Ciechanowie wraz z Teresą Kaczorowską, Alfredem Borkowskim, Stanisławem Kęsikiem i Wiktorem Golubskim oraz liczni mieszkańcy Przasnysza. Organizatorów najbardziej cieszyła obecność laureatów, którzy przybyli nawet z odległych stron Polski, jak Wieliczka czy Nowa Huta.

Zebranych powitał Dyrektor MDK – P. Krzysztof Gadomski, po czym przewodnicząca KMS TARAS wprowadziła słuchaczy w reflekscyjny nastrój, recytując wiersz pt. "Fajerwerki", swojego autorstwa i wraz z Grzegorzem Jasińskim przedsstawiła zebranym ideę konkursu.

Tegoroczny konkurs przebiegał pod hasłem: „Spróbuj opiewać okaleczony świat...czyli strofy przeciw wojnie”.Hasło konkursu zaczerpnięto z twórczości jednego z wybitnych współczesnych poetów - Adama Zagajewskiego. Tematyka III Mazowieckiego Konkursu Literackiego związana była z przypadającymi na 2009 r. ważnymi rocznicami, tj: 95.rocznicą rozpoczęcia wybuchu I wojny światowej, 70. rocznicą inwazji hitlerowskiej na Polskę, 65. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego oraz 20. rocznicą przemian społeczno-politycznych w Polsce.

Te ważne dla losów Polski i świata daty skłoniły wielu ludzi do głębokiej rewfleksji, do zadumy nad okropieństwem tamtych wydarzeń oraz do sprzeciwu przeciwko każdej wojnie i wszelkim przejawom agresji wobec jakichkolwiek narodów i wobec każdego człowieka. W te głosy włączyli się wszyscy ci, którym bliski jest POKÓJ i bezpieczeństwo na świecie.
Wśród nich znaleźli się także poeci, którzy nadesłali na przasnyski konkurs swoje utwory. W konkursie wzięli udział autorzy z całej Polski, od Suwałk po Kraków. Poziom artystyczny był wysoki, a problematyka poruszana w wierszach – bardzo ambitna i przemawiająca do wyobraźni odbiorcy przy pomocy zróżnicowanych, interesujących środków wyrazu.

Wiersze, które jurorzy ocenili jako najpiękniejsze i najwartościowsze zaprezentowano podczas przygotowanego przez Koło Miłośników Sztuki TARAS i aktorów amatorskiego Teatru Trzech Pokoleń ( działających przy TPZP ) spektaklu słowno- muzycznego.
Wiersze laureatów III Mazowieckiego Konkursu Literackiego recytowali: Anna Parzuchowska, Marek Czaplicki, Emilia Zdunek,
Katarzyna Śliwkowska, Krystyna Misiak, Anna Gajdzińska, Andrzej Lewicki, Wiesław Wróblewski, Barbara Wójcicka, Łukasz Tomaszewski, Piotr Kaszubowski, Ryszard Łakota, Grzegorz Jasiński, Przemysław Górowski i Anna Jelińska.
Jako harcerz wystąpił Dawid Sadowski, w roli żandarma – Zbigniew Parzuchowski.

Opowiadanie "Odwołana egzekucja" zaprezentował gościnnie mieszkaniec gminy Grudusk p. Kazimierz Borowy, który za ten tekst otrzymał I nagrodę w konkursie literackim organizowanym w 2006 r. przez Zarząd Okręgowy ZERiI w Sierpcu. Występ uświetniły dwie wokalistki – Zofia Wróblewska z Teatru Trzech Pokoleń oraz Małgorzata Krośnicka z Miejskiego Domu Kultury.
Na akordeonie akompaniował Sławomir Kryścio. Scenografię wg projektu Grzegorza Jasińskiego przygotowali Grzegorz Jasiński i Ryszard Łakota. Muzyka, obrazy i akustyka – Paweł Parzuchowski.
Światło - Artur Wencław. Pomysł i koordynacja całości – Bożena Parzuchowska.
Po zakończonym spektaklu Prezes TPZP w Przasnyszu – P. Waldemar Krzyżewski odczytał protokół rozstrzygnięcia konkursu.
JURY w składzie:
Przewodniczący:
Tadeusz Witkowski - dr slawistyki, historyk literatury, publicysta;
Członkowie:
Teresa Kaczorowska - dr nauk humnanistycznych, dziennikarka, prozaik, poetka;
Anna Gajdzińska – dyrektor MBP w Przasnyszu;
Piotr Kaszubowski – kierownik Muzeum Historycznego w Przasnyszu;
a także Zarząd KMS TARAS:
Anna Jelińska, Grzegorz Jasiński, Andrzej Lewicki
oraz Sekretarz Jury:
Bożenna Beata Parzuchowska – Przewodnicząca KMS TARAS,
dokonało wnikliwej oceny nadesłanych tekstów wg kryteriów:
dobór tematyczny wiersza, styl, forma oraz zastosowanecv środki wyrazu.

Na podstawie uzyskanej łącznej oceny punktowej Jury wyłoniło 9 laureatów w kategorii dorosych:
* III miejsce otrzymała
Anna Łotocka z Warszawy - nagrodę ufundował Urząd Gminy Przasnysz.
* II miejsce: Anna Piliszewska z Wieliczki - nagrodę ufundował Urząd Miasta Przasnysza
* I miejsce ex aequo:
Jacek Karolak z Warszawy i Daniel Ratz z Płocka – nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Przasnyszu.
Wyróżnienia otrzymali:
* Tadeusz Charmuszko z Suwałk (za zestaw wierszy)
* Stanisław Radomski z Przasnysza (za zestaw wierszy)
* Andrzej Ziobrowski z Nowej Huty (za wiersz "List")
Nagrody ufundowała Miejska Biblioteka Publiczna, Piotr Kaszubowski – kierownik Muzeum Historycznego w Przasnyszu.
Przyznano także Nagrody Specjalne: Nagrodę Prezesa TPZP dla najmłodszej uczestniczka konkursu Moniki Osowieckiej (za wiersz "Rówieśnikowi") oraz Nagrodę Specjalną Kierownika Muzeum Historycznego dla Tadeusza Załęskiego z Milewa Gawar (za nawiązanie w twórczości do tematu Powstania Warszawskiego).
Ponadto fundatorami nagród książkowych był Miejski Dom Kultury i Bożenna Beata Parzuchowska.
Laureaci otrzymali ogromne brawa i gratulacje od przedstawicieli władz samorządowych, a Grzegorz Jasiński zadedykował im swój utwór pt: "Biesłan. Rozpoczęcie roku szkolnego".

Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie Anny Gajdzińskiej i Piotra Kaszubowskiego, którzy przy tej niecodziennej okazji, apelując o pokój, przytoczyli słowa Papieża Jana Pawła II, jakie wygłosił podczas Mszy Św. na terenie byłego obozu koncentracyjnego Oświęcim - Brzezinka 7. czerwca 1979 r.
Spotkanie zakończyła B. Parzuchowska i Grzegorz Jasiński wierszem "...a uśmiercić nie mogli wszystkich" (B. Parzuchowskiej), po czym Anna Jelińska podziękowała organizatorom i sponsorom i zaprosiła laureatów i gości honorowych na skromny poczęstunek w sali dawnej biblioteki, gdzie autorzy mogli wymieniać doświadczenia, rozmawiać o literaturze i dzielić się wrażeniami po spektaklu.
Organizowany konkurs literacki i spotkanie finałowe były okazją do promowania Przasnysza i regionu na skalę Kraju...