TPZP - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI PRZASNYSKIEJ ZA 2016 ROK. KALENDARIUM.

1. 6.01.2016 – Orszak Trzech Króli w Przasnyszu, udział Grupy Rekonstrukcji Historycznej 14 pułku Strzelców Syberyjskich.
2. 12.01.2016 – Wyjazd do Warszawy – Muzeum Karykatury, Muzeum Narodowe, Teatr Studio: sztuka „Iluzje”, Uniwersytet Trzeciego Wieku.
3. 14.01.2016 – Spotkanie opłatkowe Środowiska Warszawskiego TPZP, restauracja „Pierwsza Lida”, Warszawa.
4. 22.01.2016 – Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie powstańców styczniowych: Nowickiego i Cieleckiego „Orlika”, Grupa Historyczno-Literacka „Styl”, cmentarz parafialny w Przasnyszu.
5. 22.01.2016 – Uroczystości 154. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, msza św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Przasnyszu, przejście pod pomnik Orlika i na cmentarz parafialny, GRH 14 PSS.
6. 28.01.2016 – Posiedzenie komisji ogólnopolskich konkursów im. Tadeusza Załęskiego: literackiego pn. ”...nazwijcie Miłość moim imieniem…” i plastycznego „Mazowieckie pejzaże”, Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem.
7. 30.01.2016 - IV Rajd Szlakami Wielkiej Wojny Nad Bzurą i Rawką, Iłów – Bieniewo, udział GRH 14 PSS.
8. 9.02.2016 – Dyskusyjny Klub Filmowy, Kino „Za rogiem” MDK w Przasnyszu, UTW.
9. 21.02.2016 – Promocja kwartalnika „Wyklęci” z udziałem Kajetana Rajskiego, MDK Przasnysz. Współorganizatorzy: Klub "Gazety Polskiej" w Przasnyszu, Fundacja SCALAM, Miejski Dom Kultury w Przasnyszu.
10. 28.02.2016 – II Rajd Szlakami Lutowej Bitwy Przasnyskiej, Święte Miejsce – Bartniki – Karwacz; konferencja w Muzeum Historycznym w Przasnyszu, GRH 14 PSS.
11. 1.03.2016 - Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w kruchcie kościoła farnego w Przasnyszu, pod tablicą upamiętniającą Żołnierzy Państwa Podziemnego, TPZP, GHL „Styl”.
12. 8.03.2016 – Dyskusyjny Klub Filmowy, Kino „Za rogiem” MDK w Przasnyszu, UTW.
13. 10.03.2016 – Msza św. za duszę Mieczysława Stusińskiego, kościół pasjonistów w Przasnyszu, GHL „Styl”.
14. 13.03.2016 – Wyjazd do Warszawy – Muzeum Powstania Warszawskiego, Teatr Syrena sztuka „Plotka”, UTW.
15. 13.03.2016 – Widowisko poetyczno-muzyczne pt. „Garniec Rozmaitości”, Miejski Dom Kultury w Przasnyszu, GHL „Styl”.
16. 25-26.03.2016 - Warta honorowa przy Grobie Pańskim w Kościele Wniebowzięcia NMP w Przasnyszu, udział GRH 14 PSS.
17. 29.03.2016 – Żywa lekcja historii w Publicznym Gimnazjum in. Noblistów Polskich w Przasnyszu, GRH 14 PSS.
18. 31.03.2016 – Wielkanocne spotkanie GHL „Styl” z pensjonariuszami Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu.
19. 01.04- 30.11.2016 - Realizacja zadania publicznego „Zajęcia ruchowe dla osób starszych”, UTW.
20. 12.04.2016 – Dyskusyjny Klub Filmowy, Kino „Za rogiem” MDK w Przasnyszu, UTW.
21. 14.04.2016 – Spotkanie wiosenne Środowiska Warszawskiego TPZP, restauracja „Pierwsza Liga” w Warszawie.
22. 21.04.2016 – Udział GRH 14 PSS w kręceniu zdjęć do spotu na Święto Flagi RP, Warszawa, Studio Nowy Hollywood.
23. 30.04.2016 – Udział GRH 14 PSS w premierze filmu P. Bednarczyka „Zapomniany legion”, Radom, Resursa Obywatelska.
24. 1-2.05.2016 – Inscenizacja bitwy pod Gorlicami, Sękowa, udział GRH 14 PSS.
25. 8.05.2016 – Program artystyczny „Przasnyskie Parkowanie z Poezją”, Park Miejski im. Tadeusza Kościuszki, GHL „Styl” wraz z grupą teatralną działającą przy MDK.
26. 10.05.2016 – Dyskusyjny Klub Filmowy, Kino „Za rogiem” MDK w Przasnyszu, UTW.
27. 13.05.2016 – Promocja książki ”...nazwijcie Miłość moim imieniem…” oraz podsumowanie ogólnopolskich konkursów poetyckiego i literackiego im. Tadeusza Załęskiego, Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem. Organizatorzy konkursów: Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem, Stowarzyszenie Miłośników Kultury „Krasne” i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej. Patronat honorowy objął Wójt Gminy Krasne.
28. 23.05.2016 – Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy TPZP, wybory władz, wybory laureata „Przaśnika”, MDK Przasnysz. Skład Zarządu: Piotr Kaszubowski – prezes, Waldemar Krzyżewski – wiceprezes, Mariusz Kroszkiewicz – wiceprezes, Bożenna Rokicka – sekretarz, Włodzimierz Robakowski – skarbnik, Zofia Wódkiewicz – członek, Janina Stachowska-Mazurek – członek, Jan Chmielewski – członek, Adam Myśliński – członek. Skład Komisji Rewizyjnej: Grzegorz Jasiński – przewodniczący, Helena Rudzińska – zastępca przewodniczącego, Grzegorz Budnicki – członek. Nowy adres TPZP: Przasnysz, ul. B. Joselewicza 10. Edward Lemanowicz laureatem „Przaśnika”.
29. 28.05.2016 – Inscenizacja walk o Karpaty z 1915 r., Hostovice (Słowacja), udział GRH 14 PSS.
30. 1.06.2016 – Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2015/2016, Gimnazjum w Przasnyszu, UTW.
31. 3.06.2016 – Uroczystość wręczenia nagrody „Przaśnika” Edwardowi Lemanowiczowi, MDK Przasnysz.
32. 5.06.2016 – X Piknik Naukowy „Spotkania z historią”, Zaręby, udział GRH 14 PSS.
33. 5.06.2016 - Wielki Piknik Historyczny - 60 lat minęło, czyli "Od Korei do Koreji", Radom, udział GRH 14 PSS.
34. 12.06.2016 – Uroczystości ku czci powstańców styczniowych i Piknik Parafialny w Dziektarzewie, udział GRH 14 PSS.
35. 17.06.2016 - Podsumowanie II Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego imienia Alfreda Borkowskiego, Muzeum Historyczne w Przasnyszu. Organizatorzy konkursu: TPZP, Związek
Literatów na Mazowszu, Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej oraz MHP. Patronat nad konkursem objął Starosta Przasnyski.
36. 18.06.2016 – IX Świętojańska Noc Poetów, COEK Studio Ciechanów, udział Klubu Literackiego „Przaśnik”, wyróżnienie dla A. Jelińskiej w konkursie jednego wiersza.
37. 18.06.2016 – Piknik taneczny w Przejmach, UTW.
38. 4-7.08.2016 – Spotkanie z historią oraz inscenizacja „Historia Inki i V Brygady Wileńskiej AK”, Krynica–Piaski, udział GRH 14 PSS.
39. 11-14.08.2016 – Uroczystości Święta Twierdzy Boyen, Giżycko, udział GRH 14 PSS (I miejsce w konkursie na najlepszą dioramę). 40. 15.08.2016 – Piknik historyczny pt. Letni Kurs Historii: Wielka Wojna, Muzeum Wsi Radomskiej, udział GRH 14 PSS.
41. 21.08.2016 – Inscenizacja odbicia Białegostoku z rąk bolszewików, Białystok, udział GRH 14 PSS.
42. 27.08.2016 – II Piknik Historyczny przy Katedrze, Łódź, udział GRH 14 PSS.
43. 31.08.2016 – Zakończenie akcji charytatywnej na rzecz Dawida Purzyckiego, GRH 14 PSS.
44. 3.09.2016 – Fraktalna Gra Miejska w ramach Festiwalu Fabryka Światła. Organizatorzy: Miasto Przasnysz, Mazowiecki Instytut Kultury, Miejski Dom Kultury w Przasnyszu, Muzeum Historyczne w Przasnyszu, Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu, Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce Filia w Przasnyszu, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej.
45. 3.09.2016 – Narodowe Czytanie na Rynku w Przasnyszu, udział GHL „Styl”.
46. 4.09.2016 – Koncert Muzyki Polskiej z okazji 1050-lecia Chrztu Polski, kościół Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu. Współorganizator: Fundacja Scalam. Wykonawcy: Katarzyna Gierla – sopran, Łukasz Motyka – klarnet, Wiktor Brzuchacz – organy, Wojciech Winnicki – tenor.
47. 30.09-2.10.2016 – Wycieczka „Szlakiem Piastowskim”, Uniwersytet Trzeciego Wieku przy TPZP.
48. 2.10.2016 - Piknik Historyczny pt. „Wielka Wojna pod Lesznowolą”, Lesznowola, udział GRH 14 PSS.
49. 5-6.10.2016 – XXI Ciechanowska Jesień Poezji. M. in. promocja „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” nr 18: "Stanisław Chełchowski – ziemianin, badacz, publicysta" i referat Piotra Kaszubowskiego, Chojnowo, dwór Chełchowskich. Organizatorzy: Związek Literatów na Mazowszu, Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie, Urząd Gminy Czernice Borowe, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
50. 7.10.2016 – Spotkanie organizacyjne Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy TPZP, Publiczne Gimnazjum w Przasnyszu.
51. 8.10.2016 – Rekonstrukcja „Operacji Augustowskiej 1914”, Bakałarzewo, udział GRH 14 PSS.
52. 14.10.2016 – Spotkanie z historią pt. „Życie i twórczość Stefana Floriana Garczyńskiego”; inscenizacja historyczna powstania styczniowego, Kosmów k. Kalisza, udział GRH 14 PSS.
53. 14.10.2016 – Promocja wierszy Anny Jelińskiej (KL „Przaśnik”), Ciechocinek, Sanatorium „Promień”, Dom Zdrojowy.
54. 20.10.2016 – „Spotkanie z poezją” w Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu, udział przedstawicieli GHL „Styl”.
55. 22.10.2016 - Finał X Mazowieckiego Konkursu Literackiego, MHP. Organizatorzy: Koło Miłośników Sztuki TARAS, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej. Współorganizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu, Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu, Muzeum Historyczne w Przasnyszu, Związek Literatów na Mazowszu, Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich, Ostrołęcki Klub Literacki OsKaL. Patronat: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu. 56. 24.10.2016 – Nagroda dla filmu P. Bednarczyka „Zapomniany legion” z udziałem rekonstruktorów z GRH 14 PSS na VII Międzynarodowym Festiwalu Filmów Historycznych i Wojskowych w Warszawie.
57. 28.10.2016 – Promocja III tomu „Rocznika Przasnyskiego”, Muzeum Historyczne w Przasnyszu.
58. 29.10.2016 – V Przasnyska Jesień nt. „1050. rocznica Chrztu Polski”, Miejski Dom Kultury w Przasnyszu. Referaty; Julita Chmielewska, Jan Chmielewski, Piotr Kaszubowski.
59. 31.10.2016 – Zapalenie zniczy na grobach żołnierzy i partyzantów poległych w czasie II wojny światowej i tuż po jej zakończeniu: Przasnysz, Karwacz, Święte Miejsce, Jednorożec i Skierkowizna, GHL „Styl”.
60. 6.11.2016 - Uroczystości z okazji Odzyskania Niepodległości w Kroczewie pow. płoński, udział GRH 14 PSS.
61. 8.11.2016 – Spotkanie pt: „Nasz las, zwierzęta i rośliny”, Państwowe Przedszkole w Szwelicach (gm. Karniewo); spotkanie z uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej w Szwelicach pt: „Ojczyzna i patriotyzm” udział przedstawiciela GHL „Styl”.
62. 9.11.2016 – Spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Przasnyszu z okazji Narodowego Święta Niepodległości, GRH 14 PSS. 63. 10.11.2016 - Uroczystości Narodowego Święta Niepodległości w Zespole Szkół w Nowej Krępie, udział GRH 14 PSS.
64. 10.11.2016 – Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Przasnyszu, udział GRH 14 PSS.
65. 11.11.2016 – Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Kutnie, udział GRH 14 PSS.
66. 15.11.2016 – Spotkanie dyskusyjne nt. „Magia listów”, prowadził Michał Borkowski, Gimnazjum w Przasnyszu, UTW.
67. 20.11.2016 - Widowisko teatralne Teatru Trzech Pokoleń pt. Od Wzgórza Lecha powiał Wiatr, MDK Przasnysz.
68. 22.11.2016 – Posiedzenie Kapituły Medalu Stanisława Ostoja-Kotkowskiego, MDK. Laureaci: Małgorzata Bandurska, Tomasz Jakubowski, Roman Wierzbicki (pośmiertnie).
69. 4.12.2016 – Gala wręczenia Medali Stanisława Ostoja-Kotkowskiego.
70. 14.12.2016 - Widowisko teatralne Teatru Trzech Pokoleń pt. Od Wzgórza Lecha powiał Wiatr, MDK Przasnysz.
71. 15.12.2016 – Spotkanie opłatkowe TPZP, UTW, Publiczne Gimnazjum w Przasnyszu.
W ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy TPZP odbywały się cykliczne zajęcia edukacyjne: język angielski, język niemiecki, informatyka, taniec, siłownia, sauna na podczerwień.