TPZP - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI PRZASNYSKIEJ ZA 2006 ROK

1. Organizacja wyjazdu na spotkanie opłatkowe z Kołem Warszawskim TPZP w Warszawie, styczeń 2006 r.

2. Organizacja spotkania karnawałowego członków TPZP w Warszawie, luty 2005 r.

3. Organizacja spotkania walentynkowego wraz z wydaniem tomiku poezji „Każdemu wolno kochać” - Koło Miłośników Sztuki „TARAS” - 14 II 2006 r. Klub Garnizonowy.

4. Impreza kulturalno-rozrywkowa w Zajeździe Staropolskim „Każdemu wolno kochać” KMS „TARAS” - 23 II 2006 r.

5. Powitanie wiosny „Już wiosna” - spotkanie dla dzieci w Klubie Garnizonowym KMS „TARAS” - 21 III 2006 r.

6. Spotkanie wielkanocne Środowiska Warszawskiego - kwiecień 2006 r.

7. Światowy dzień teatru - impreza w Klubie Garnizonowym KMS „TARAS”.

8. Organizacja walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego TPZP.

9. Organizacja uroczystości wręczenia statuetki „Przaśnika” panu pułkownikowi Waldemarowi Trochimiukowi - czerwiec 2006 r.

10. Organizacja rajdu rowerowego dla dzieci i młodzieży do Rostkowa wspólnie ze stowa-rzyszeniem „RAZEM” i innymi podmiotami - czerwiec 2006 r.

11. Wydanie oraz organizacja spotkania promocyjnego w LO Przasnysz tomiku poezji Bożeny Parzuchowskiej „Światłoczułość”, KMS „TARAS” - czerwiec 2006 r.

12. Festyn dla dzieci „Podaruj dzieciom słońce”, 25.06.2006, wraz z Klubem Garnizonowym.

13. Budowa oraz organizacja uroczystości odsłonięcia i poświęcenia popiersia Prymasa Polski Mikołaja Dzierzgowskiego w Rostkowie - sierpień 2006 r.

14. Współorganizacja wraz z Gminą Przasnysz budowy pomnika kardynała Aleksandra Ka-kowskiego w Św. Miejscu - wrzesień 2006 r.

15. Organizacja spotkania poetyckiego o Stanisławie Nawrockim wraz z Towarzystwem Oświatowym w Płocku - wrzesień 2006 r.

16. Współorganizacja konkursu poetyckiego poezji patriotycznej z okazji święta 11 listopada. Gimnazjum TPZP - listopad 2006 r. Miejski Dom Kultury w Przasnyszu.

17. Wydanie albumu „Chorzele w starej fotografii” - Towarzystwo Przyjaciół Chorzel - Koło Terenowe TPZP - listopad 2006 r.

18. Organizacja sympozjum naukowego „Laser jako medium w sztuce” - 6 grudnia 2006 r.

Sporządził:
Data: 31 I 2007
Komisja Rewizyjna
Zarząd Stowarzyszenia