TPZP - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

REGULAMIN NAGRODY TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI PRZASNYSKIEJ - STATUETKI PRZAŚNIKA

1. Nagrodę przyznaje Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej raz w roku jednej osobie za zasługi dla Ziemi Przasnyskiej w dziedzinach: naukowej, oświatowej, kulturalnej, sportowej, gospodarczej i działalności społecznej.

2. Nagrodę stanowi statuetka Przaśnika – młynarza, legendarnego założyciela Przasnysza.

3. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać wraz z pisemnym uzasadnieniem organizacje społeczne, instytucje i osoby prywatne w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, Rynek 1.

4. Zarząd Towarzystwa spośród zgłoszonych propozycji nominuje trzy osoby.

5. Wyboru laureata dokonuje Walne Zebranie członków TPZP w głosowaniu tajnym. Nagrodę otrzymuje osoba, która otrzyma największą liczbę głosów. W przypadku otrzymania równej liczby głosów przez dwóch kandydatów, Walne Zebranie może podjąć decyzję o przyznaniu dwóch statuetek.

6. Uroczyste wręczenie nagrody następuje pierwszego dnia obchodów Dni Przasnysza.

7. Władze Towarzystwa, tj. członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wyłączeni z grona osób kandydujących do nagrody.