TPZP - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

2009 - Krystyna Grotkowska

Krystyna Grotkowska (ur. 1 sierpnia 1935 r. w miejscowości Budel w powiecie garwolińskim), agrotechnik, działaczka społeczna.

Absolwentka szkoły gminnej w Łaskarzewie (wcześniej ukończyła sześć klas w Izdebnie) oraz Technikum Rolniczego w Sobieszynie, gdzie w 1953 r. uzyskała tytuł agrotechnika. W tymże roku rozpoczęła pracę w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Przasnyszu. W latach 1957-1962 pracowała w Powiatowym Związku Kółek Rolniczych, następnie była kierownikiem skupu i poradnictwa rolniczego w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Przasnyszu. W 1964 r. została kierownikiem w Warszawskim Przedsiębiorstwie Nasiennym "Centrala Nasienna" Oddział Ciechanów, Ekspozytura Przasnysz; zorganizowała samodzielny Oddział w Przasnyszu. W 1990 r. przeszła na emeryturę.

Przez kilka kadencji była radną miejską w Przasnyszu, w latach 1963-1970 - radną Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Od 1973 do 2006 r. pełniła funkcję przewodniczącej Komitetu Obwodowego nr 4, następnie Rady Osiedla nr 5 i Zarządu Osiedla w Przasnyszu. Od 2003 r. przewodniczy Zarządowi Rejonowemu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Przasnyszu, zabiega o poprawę warunków socjalno-bytowych emerytów oraz o uczestniczenie ich w życiu społecznym, blisko współpracuje ze środowiskami twórczymi powiatu przasnyskiego.

Uhonorowana m. in. Srebrną Odznaką Za zasługi dla województwa warszawskiego (1964), Odznaczeniem Tysiąclecia, odznaką Zasłużony Pracownik Rolnictwa (1974), Medalem 550-lecia Przasnysza (1977), odznaką Za zasługi dla województwa ostrołęckiego (1979), Złotym Krzyżem Zasługi (1980), odznaką Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego (1981), Honorową Odznaką Ligi Kobiet (1981), Medalem 40-lecia Polski Ludowej (1984), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1987). Nominowana do nagrody Przaśnika w 2008 i 2009 roku.