TPZP - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

2008 - ks. Tadeusz Niestępski

Tadeusz Niestępski urodził się 26 lipca 1930 r. w miejscowości Bobino-Grzybki w powiecie makowskim, jako syn Wacława i Władysławy z Poniatowskich. Uczył się w Chodkowie Wielkim, a po wybuchu wojny w domu. W 1945 r. wstąpił do gimnazjum w Przasnyszu. W latach 1948-1950 pobierał nauki w Niższym Seminarium Duchownym w Płocku. Po odebraniu seminarium praw placówki państwowej, maturę zdał w 1950 r. jako ekstern w szkole im. Ks. Poniatowskiego w Warszawie.

Od 1950 r. studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Wyświęcony na kapłana 11 lutego 1956 r. przez bpa płockiego Tadeusza Pawła Zakrzewskiego. Z braku zatwierdzenia przez władze państwowe nie otrzymał przydziału parafii. Zatwierdzony po wydarzeniach z 1956 r., pełnił obowiązki wikariusza. W latach 1962-67 proboszcz w Krzynowłodze Małej, następnie (do 1970) w Sannikach i w Dzierzgowie (1970-79). W Krzynowłodze i Dzierzgowie dokonał renowacji kościoła. W okresie Milenium chrztu Polski objęty aktywnym rozpracowaniem SB w ramach akcji pod kryptonimem "Narcyz - 26".

W latach 1975-79 studiował w ATK w Warszawie (stopień magistra teologii uzyskał 19 czerwca 1980 r.) Od 1980 do 1997 r. był proboszczem parafii św. Wojciecha w Przasnyszu. Dał się poznać, jako znakomity gospodarz i duszpasterz. Przeprowadził generalny remont całego budynku świątynnego, dokonując renowacji obrazu, ołtarza, organów. Dzięki staraniom księdza kanonika wykonano nową posadzkę oraz wyremontowaną zabytkową dzwonnicę. Wielkim nakładem pracy wybudowano dom katechetyczny, który ksiądz udostępnił Gimnazjum Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej. Ksiądz również dołożył wszelkich starań do wymiany dachu w kościele oraz postawienia nowego ogrodzenia. W 1985 r. został uhonorowany medalem za zasługi dla oświaty. Podczas stanu wojennego zorganizował i kierował działalnością grup środowiskowych, służby zdrowia i nauczycieli.

W 1997 r. przeszedł na emeryturę. Od roku 2004 jest kapelanem policji w Przasnyszu. Kanonik honorowy kapituły kolegiackiej pułtuskiej od 1997 r., w 2007 r. odznaczony godnością Kapelana Ojca Świętego. Jest pomysłodawcą i sekretarzem (od 2003 r.) Fundacji "Przasnyskie Liceum", pomagającej zdolnym a niezamożnym przasnyskim licealistom. Mieszka jako rezydent w Przasnyszu.