TPZP - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

2007 - Tadeusz Waśniewski

Walne Zebranie członków TPZP w dn. 29 marca 2007 r. podjęło decyzję o przyznaniu nagrody Tadeuszowi Waśniewskiemu.

Tadeusz Waśniewski (ur. 24 lutego 1930 r. w Przasnyszu), nauczyciel muzyki, działacz kultury.

Absolwent studium nauczycielskiego i wyższej szkoły muzycznej. Przez kilkadziesiąt lat uczył przasnyszan muzyki w Szkole Podstawowej nr 1 (w latach 1954-1968 i 1980-1982), Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej (1972-1984) i w ośrodkach kultury. W 1977 r. założył Przasnyską Kapelę Podwórkową, istniejącą do dziś, której repertuar ewoluował od standardów kapel gwiazd muzyki podwórkowej do utworów własnych. Kierował nią do 2005 r. Kapela była laureatem wielu przeglądów i festiwali. W 2007 r. wydała swą pierwszą płytę pt. Nasze miasto.

W tymże 2007 r. Tadeusz Waśniewski otrzymał statuetkę Przaśnika, nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, przyznawaną za szczególne zasługi dla miasta i regionu. Wcześniej uhonorowany został Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego, Medalem 40-lecia Polski Ludowej, Medalem za Zasługi dla Miasta Przasnysza, Złotym Krzyżem Zasługi za 20-letnią pracę pedagogiczną, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Złotą Odznaką ZNP, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Odznaką za 50-lecie przynależności do ZNP.