TPZP - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

2003 - Aleksander Drwęcki

W czasie okupacji był żołnierzem AK. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu (1949), Państwowe Liceum Pedagogiczne w Mławie (1950; zaocznie), Studium Nauczycielskie w Warszawie (1958; zaocznie) i Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Siedlcach (1978; zaocznie).

Od 1947 nauczyciel szkół przasnyskich (dodatkowo pracował jako dekorator w Powiatowym Domu Kultury i Oficerskim Klubie Garnizonowym w Przasnyszu). W l. 1957-72 kierownik Ośrodka Metodycznego, pełnił też funkcję wizytatora metodyka Wydziału Oświaty i Wychowania w Przasnyszu. Od 1983 przebywa na emeryturze.

A. Drwęcki od wielu lat dokumentuje dzieje najnowsze Przasnysza i okolic, zgromadził ogromną ilość relacji i archiwaliów dotyczących ruchu oporu i oświaty w Przasnyskiem. Zasłużył się również w dziele upamiętniania miejsc walk i męczeństwa. Jest autorem lub współautorem kilkunastu książek oraz kilkudziesięciu artykułów prasowych zamieszczanych m.in w Tygodniku Ostrołęckim i Ziemi Przasnyskiej. Kilka prac opublikował w Zeszytach Naukowych Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, którego jest członkiem od chwili założenia.